Last Update

แม่ทัพภาคที่ 4 ต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุ F.M. 96.5 MHz “คลื่นความคิด”

19 สิงหาคม 2018

เมื่อ 19 ส.ค.61  พล.ท.ปิยวัฒน์ นาควานิช มทภ.4 พร้อมด้วย คุณพาลินี นาควานิช ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา ทภ.4  ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุ F.M. 96.5 MHz “คลื่นความคิด” ในโอกาสเดินทางมาร่วมกิจกรรม CSR ในชื่อโครงการ “สืบสานประเพณีไทย ลงเรืองล่องใต้ ไหว้พระ 2 อารยธรรม” เข้าเยี่ยมชมห้องประวัติศาสตร์และหอเกียรติยศ ทภ.4 พร้อมทั้งมอบเงินบริจาค ผลิตภัณฑ์ยา เวชภัณฑ์

Read More

ผอ.สนย.กอ.รมน.ติดตามผลการดำเนินงานของ กอ.รมน.ภาค.4 และ สล.พมพ.ทภ.4

16 สิงหาคม 2018

วันที่ 16 สิงหาคม 2561 พลโทพีระ  ฉิมปรี ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และคณะฯ เดินทางมาพร้อมทั้งขอรับทราบความคืบหน้าและปัญหาข้อขัดข้องในการดำเนินงาน โดยมี พลตรีเอกพันธ์  สุวรรณวิจิตร รอง ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ให้การต้อนรับคณะกรรมการและติดตามประเมินผลฯ  ณ ห้องประชุม 1 กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 4 ค่ายวชิราวุธ  ต.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

Read More

กองทัพภาคที่ 4 ร่วมกับเซ็นทรัลพลาซ่า จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาคม 2561

16 สิงหาคม 2018

กองทัพภาคที่ 4 จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2561 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า นครศรีธรรมราช กองทัพภาคที่ 4 โดยกองกิจการพลเรือน กองทัพภาคที่ 4 จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ฯ 12 สิงหาคม ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 เซ็นทรัลพลาซ่า ในรูปแบบของประชารัฐ ในห้วงวันที่ 8-13 สิงหาคม 2561 โดยภายในงาน มีกิจกรรมประกอบด้วย การบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ

Read More

ผู้บัญชาการทหารบก ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการปฎิบัติงานของหน่วยในพื้นที่จังหวัดปัตตานี

16 สิงหาคม 2018

เมื่อวันที่ 13 ส.ค.61  พลเอกเฉลิมชัย สิทธิสาท  ผู้บัญชาการทหารบก/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เดินทางตรวจเยี่ยมและติดตามผลการปฎิบัติงานของหน่วยในพื้นที่จังหวัดปัตตานี และเป็นประธานการประชุม ผู้บังคับหน่วย ถึงระดับ ฉก.หมายเลข ณ ห้องประชุม 1 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ส่วนหน้า  ค่ายสิรินธร อ.ยะรัง จว.ป.น. โดยมี พลโทปิยวัฒน์ นาควานิช แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ในการเดินทางลงพื้นที่ของ ผู้บัญชาการทหารบก ในฐานะรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร มีวัตถุประสงค์เพื่อเยี่ยมเยียนกำลังพลที่ปฏิบัติงานในพื้นที่พร้อมทั้งติดตามความคืบหน้าในการแก้ปัญหาความไม่สงบ พร้อมทั้งได้รับฟังการชี้แจงผลการปฏิบัติงานที่สำคัญในห้วงที่ผ่านมา รวมทั้งมอบแนวทางการปฏิบัติงาน ที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ อย่างไรก็ตาม

Read More

เสธ.ทภ.4 เป็นประธานประชุมเตรียมการจัดกำลังสนับสนุนการปฏิบัติงาน ประจำปี 2562

16 สิงหาคม 2018

เมื่อวันที่  15 ส.ค.61 เวลา 1330 พล.ต.จะนะ ปรีชา เสธ.ทภ.4/เลขาธิการ กอ.รมน.ภาค 4 เป็นประธานในการประชุมเตรียมการจัดกำลังสนับสนุนการปฏิบัติงานของ ศปก.ทภ.4 และ กอ.รมน.ภาค 4 สน. ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุม จวน วรรณรัตน์ บก.ทภ.4 ค่ายวชิราวุธ อ.เมือง จว.น.ศ.

Read More

การฝึกซักซ้อมและทดสอบแผนป้องกันประเทศและการปฏิบัติการในพื้นที่ส่วนหลังฯ ทางการส่งกำลังบำรุง ทภ.4

7 สิงหาคม 2018

เมื่อ 7 ส.ค.61 พล.ท.ปิยวัฒน์ นาควานิช มทภ.4 เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกซักซ้อม และทดสอบแผนป้องกันประเทศและการปฏิบัติการในพื้นที่ส่วนหลัง และการฝึกแก้ปัญหาที่บังคับการทางการส่งกำลังบำรุง ทภ.4 ประจำปี 2561 ณ ลานอเนกประสงค์ ค่ายเสนาณรงค์ และตรวจเยี่ยม ทก.ฝึก ทภ.4,พล.ร.5,บชร.4 และ มทบ.42 ณ สนามฝึกพื้นที่ในค่ายเสนาณรงค์  อ.หาดใหญ่ จว.ส.ข.

Read More

รองเสนาธิการ กองทัพภาคที่ 4 ร่วมกิจกรรม ” วันรพี 61 “

7 สิงหาคม 2018

เมื่อ 7 ส.ค.61 พ.อ.ภาสกร ทวีตา รอง เสธ.ทภ.4 และคณะ เป็นผู้แทน มทภ.4 ร่วมเป็นเกียรติการจัดกิจกรรม ” วันรพี 61 ” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฏหมายไทย ณ บริเวณ หน้าอาคาร ศาลากลาง จว.น.ศ.

Read More

แม่ทัพภาคที่ 4 ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์จิตอาสาฯ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

7 สิงหาคม 2018

เมื่อ 6 ส.ค.61 พล.ท.ปิยวัฒน์ นาควานิช มทภ.4/ผอ.รมน.ภาค 4 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์จิตอาสาฯ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ณ ลานพระบรมรูป ร.5 หน้าศาลากลาง จว.ป.น.ณ ลานพระบรมรูป ร.5 หน้าศาลากลาง จว.ป.น.

Read More

แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องมือทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลสงขลา

7 สิงหาคม 2018

เมื่อ 6 ส.ค.61 พล.ท.ปิยวัฒน์ นาควานิช มทภ.4/ผอ.รมน.ภาค 4 เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องช่วยหายใจ จำนวน 4 เครื่อง และเครื่องผลิตออกซิเจน จำนวน 2 เครื่อง ให้กับโรงพยาบาลสงขลา เพื่อสนับสนุนโครงการดูแลผู้ป่วยใส่เครื่องช่วยหายใจกลับบ้าน ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลสงขลา อ.เมือง จว.ส.ข.

Read More

แม่ทัพภาคที่ 4 ร่วมการแข่งขันฟุตบอลกระชับความสัมพันธ์ ศิษย์เก่าโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

7 สิงหาคม 2018

เมื่อ 6 ส.ค.61 พล.ท.ปิยวัฒน์ นาควานิช มทภ.4 ร่วมการแข่งขันฟุตบอลกระชับความสัมพันธ์ศิษย์เก่าโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ระหว่างทีม รุ่นเลขคู่ กับ ทีม รุ่นเลขคี่ ณ สนามฟุตบอล ร.5 พัน.1 ค่ายเสนาณรงค์ อ.หาดใหญ่ จว.ส.ข.

Read More

รด.จิตอาสา ทภ.4 ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร

28 กรกฎาคม 2018

นักศึกษาวิชาทหาร หรือ รด.จิตอาสาจากศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 41 กองทัพภาคที่ 4 ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร รัชกาลที่ 10 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า นครศรีธรรมราช วันที่ 28 ก.ค.61 เวลา 19.00 น. ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า นครศรีธรรมราช นักศึกษาวิชาทหาร จากศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 41 ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่

Read More

เสนาธิการ กองทัพภาคที่ 4 เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ข่าวสารเชิงรุกของ กองทัพภาคที่ 4

25 กรกฎาคม 2018

วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 พลตรีจะนะ  ปรีชา เสนาธิการกองทัพภาคที่ 4 เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการข่าวสารเชิงรุกของกองทัพภาคที่ 4 ณ โรงแรมราวดี อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ดำเนินการโดย กองยุทธการ กองทัพภาคที่ 4 ร่วมกับศูนย์ประชาสัมพันธ์ ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 4 มีผู้รับผิดชอบงานการปฏิบัติการข่าวสารของหน่วยขึ้นตรง ของกองทัพภาคที่ 4 และส่วนประสานงาน กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย ประจำจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้ เข้าร่วมการสัมมนา

Read More

แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานมอบทุนการศึกษาแก่บุตรกำลังพล ประจำปี 2561

20 กรกฎาคม 2018

วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 พล.ท.ปิยวัฒน์  นาควานิช แม่ทัพภาคที่ 4 พร้อมด้วย พล.ท.พรศักดิ์  พูลสวัสดิ์ แม่ทัพน้อยที่ 4 พล.ต.สิทธิพร  มุสิกะสิน รองแม่ทัพภาคที่ 4 ทำพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรข้าราชการ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 4 ที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติเรียบร้อย และมีความขยันหมั่นเพียร ณ ห้องอเนกประสงค์ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 4 ค่ายวชิราวุธ ตามที่กองทัพบกได้มอบทุนการศึกษาให้กับบุตรของข้าราชการ โดยมีความมุ่งหมายที่จะส่งเสริมการศึกษา

Read More

รอง มทภ.4 พบปะและให้โอวาท เจ้าหน้าที่และนักกีฬาฟุตบอล จาก โรงเรียนฝึกสอนฟุตบอล กองทัพบก กองทัพภาคที่ 4

19 กรกฎาคม 2018

วันที่ 19 ก.ค.61 พล.ต.สิทธิพร มุสิกะสิน รอง มทภ.4 พร้อมด้วย นายชาติชาย ทองเลี่ยมนาค ผู้อำนวยการโรงเรียนโยธินบำรุง, พ.อ.ภาสกร ทวีตา รอง เสนาธิการกองทัพภาคที่ 4 , พ.อ.อนุสรณ์ โออุไร ผู้อำนวยการกองกำลังพลกองทัพภาคที่ 4 ได้พบปะเจ้าหน้าที่, ผู้ฝึกสอนนักกีฬาฟุตบอล  และให้โอวาท นักกีฬาฟุตบอลของโรงเรียนฝึกสอนฟุตบอล กองทัพบก กองทัพภาคที่ 4 ณ กองบัญชาการกองทัพภาคที่

Read More

องคมนตรี ติดตามผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ พื้นที่ ทภ.4

19 กรกฎาคม 2018

วันที่ 18 ก.ค.61  นายพลากร  สุวรรณรัฐ องคมนตรี ติดตามผลการดำเนินงานโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำบ้านเขาพลู พร้อมระบบส่งน้ำ ในเขตพื้นที่จังหวัดตรังและโครงการที่มีในการขับเคลื่อนยังไม่แล้วเสร็จในพื้นที่ภาคใต้โดยมี พล.ต.ทวี เกิดสมบูรณ์ ผบ.มทบ.43 เป็นผู้แทน มทภ.4 และ พ.อ.ชัยพิพัฒน์  รันสูงเนิน หน.คณะทำงาน ศปร.ทภ.4 เข้าร่วมติดตามผลดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ ต.บางสัก อ.กันตัง จ.ตรัง

Read More

การแข่งขันการฝึกทางทหารประกอบดนตรี “ราชวัลลภเริงระบำ” Hop to the Bodies Slams ทภ.4 ประจำปี 2561

19 กรกฎาคม 2018

วันที่ 18 ก.ค.61 พล.ท.ปิยวัฒน์ นาควานิช มทภ.4/ผอ.รมน.ภาค 4 เป็นประธานการแข่งขันการฝึกทางทหารประกอบดนตรี “ราชวัลลภเริงระบำ” Hop to the Bodies Slams ทภ.4 ประจำปี 2561 ณ ลานอเนกประสงค์ ค่ายเสนาณรงค์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

Read More

โรงเรียนโยธินบำรุง คว้าแชมป์ภาคใต้ในการประกวดดนตรีบทเพลงรักแห่งแผ่นดินปีที่ 8 ของกองทัพบก

9 กรกฎาคม 2018

เมื่อวันที่ 7-8 ก.ค.61 ที่ผ่านมา กองทัพบกได้จัดการประกวดดนตรีเยาวชน โครงการบทเพลงรักแห่งแผ่นดินปีที่ 8 ประจำปี 2561 “ อุ่นใจใต้ร่มพระบารมี ” รอบคัดเลือกตัวแทนภาคใต้ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า จังหวัดนครศรีธรรมราช มีวงดนตรีจากโรงเรียนต่างๆ ทั่วภาคใต้ เข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 19 วง/โรงเรียน โดยโรงเรียนที่ชนะเลิศเป็นตัวแทนภาคใต้ ได้แก่ โรงเรียนโยธินบำรุง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช คว้าแชมป์เป็นตัวแทนภาคใต้ ไปประกวดรอบชิงชนะเลิศ ในระดับประเทศต่อไป

Read More