Last Update

พล.ต.สิทธิพร มุสิกะสิน รอง มทภ.4 เป็นประธานในพิธีรับศพ อส.ทพ.สุชาติ กองสุข สังกัด กรม ทพ.43

13 กันยายน 2018

วันที่ 12 ก.ย.61,1500 พล.ต.สิทธิพร มุสิกะสิน รอง มทภ.4 เป็นประธานในพิธีรับศพ อส.ทพ.สุชาติ กองสุข สังกัด กรม ทพ.43 ซึ่งเสียชีวิตจากการปฎิบัติหน้าที่ในพื้นที่ จชต. ณ สนามบินกองทัพภาคที่ 4 ค่ายวชิราวุธ ต.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช โดยญาติจะนำศพไปบำเพ็ญกุศล ณ บ้านเลขที่ 10 ม.8 ต.บางจาก อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

Read More

ประชาสัมพันธ์การขอใช้สโมสรรื่นฤดี ค่ายวชิราวุธ

12 กันยายน 2018

การขอใช้สโมสรรื่นฤดี สมาชิกสโมสรรื่นฤดี สามารถขอใช้อาคารสโมสรรื่นฤดีสำหรับจัดงานมงคล หรืออื่นๆ โดยติดต่อได้ที่แผนกปฏิคมฯ หรือฝ่ายสวัสดิการ มณฑลทหารบกที่ ๔๑ โดยกำหนดอัตราค่าบริการ ดังนี้ ๑.งานมงคลสมรส หรืออื่นๆ – ห้องประชุมใหญ่ ๖,๐๐๐ บาท/ครั้ง/วัน – ห้องสถาพร ๓,๐๐๐ บาท/ครั้ง/วัน ๒. ค่าใช้จ่ายเครื่องปรับอากาศ – ห้องประชุมใหญ่ ๘๐๐ บาท/ชม. – ห้องสถาพร ๓๐๐ บาท/ชม.

Read More

พล.ต.จะนะ ปรีชา เสธ.ทภ.4 เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกกำลังพล อส.ทพ.ทดแทนการสูญเสีย ประจำปี 2561

4 กันยายน 2018

เมื่อ 4 ก.ย.61 ,1000 พล.ต.จะนะ ปรีชา เสธ.ทภ.4 เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกกำลังพล อส.ทพ.ทดแทนการสูญเสีย ประจำปี 2561 ครั้งที่ 2 ห้วง 7 ส.ค.- 5 ก.ย.61 ผู้เข้าฝึก จำนวน 329 นาย จัดจาก กรม ทพ.41-49 พื้นที่การฝึก ณ ค่ายฝึกการรบพิเศษสิชล ต.สี่ขีด อ.สิชล

Read More

รองเสนาธิการ กองทัพภาคที่ 4 เปิดอบรมบรรเทาสาธารณภัยและงานเครือข่ายมวลชนของ ทภ.4

29 สิงหาคม 2018

วันที่ 29 สิงหาคม 2561 พันเอกสมทรง  ทับทิมทองคำ รองเสนาธิการกองทัพภาคที่ 4 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมด้านการบรรเทาสาธารณภัยและงานกิจการเครือข่ายมวลชน กองทัพภาคที่ 4 ณ โรงแรมชฎาแอทนคร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช โดยมีหน่วยขึ้นตรงของกองทัพภาคที่ 4 และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้ เข้าร่วมการอบรม สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดการฝึกอบรม เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับทราบถึงบทบาทและหน้าที่ของแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ปี 2558 แผนบรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ 4 ปี 2561

Read More

บทเพลงรักแห่งแผ่นดินปีที่ 8 “ อุ่นใจใต้ร่มพระบารมี ” รอบคัดเลือกภาคใต้

28 สิงหาคม 2018

วันที่ 27 ส.ค.61 พ.อ.ภาสกร  ทวีตา รอง เสธ.ทภ.4 เป็นประธานในพิธีเปิดการประกวดวงดนตรี โครงการบทเพลงรักแห่งแผ่นดินปีที่ 8 “ อุ่นใจใต้ร่มพระบารมี ” รอบคัดเลือกระดับภูมิภาค พื้นที่กองทัพภาคที่ 4 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า นครครีธรรมราช ซึ่งจัดขึ้นตามนโยบาย และยุทธศาสตร์ประชารัฐของรัฐบาล ในเรื่องการเสริมสร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติ โดยใช้ดนตรีเป็นสื่อ กรมกิจการพลเรือนทหารบก จึงจัดการประกวดดนตรีในนามวงดนตรีประชารัฐขึ้น เพื่อสร้างความร่วมมือทุกภาคส่วน ในพื้นที่ภาคใต้ ได้มอบหมายให้กองกิจการพลเรือน กองทัพภาคที่ 4

Read More

พล.ต.จะนะ ปรีชา เสธ.ทภ.4 ต้อนรับคณะอาจารย์และ นนร.ชั้นปีที่ 5 จาก รร.จปร.

24 สิงหาคม 2018

เมื่อ 24 ส.ค.61, 1100 พล.ต.จะนะ ปรีชา เสธ.ทภ.4 เป็นประธานในการต้อนรับคณะอาจารย์และ นนร.ชั้นปีที่ 5 จาก รร.จปร. โดยมี พ.อ.กฤษณพร กูลประสูตร์ ผอ.กอง สวท.รร.จปร. เป็นหัวหน้าคณะ เพื่อศึกษาดูงานในพื้นที่กองทัพภาคที่ 4        

Read More

แม่ทัพน้อยที่ ๔ มอบบ้านให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย พื้นที่ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

24 สิงหาคม 2018

วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ พลโทพรศักดิ์  พูลสวัสดิ์ แม่ทัพน้อยที่ ๔ เป็นประธานในพิธีมอบบ้าน และเครื่องอุปโภค บริโภค ให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามโครงการสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้, โครงการคนไทยไม่ทิ้งกัน โครงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้หรือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่ด้านที่อยู่อาศัย โดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งส่วนราชการ เจ้าของธุรกิจภาคเอกชน พ่อค้า พี่น้องประชาชน ร่วมบริจาคเงินและเครื่องอุปโภค บริโภค สำหรับการดำเนินการมอบบ้านให้กับผู้ได้รับผลกระทบ ในครั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบกที่กำหนดให้ “ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส”  ซึ่งจากการที่ได้เกิดอุทกภัยที่ผ่านมา

Read More

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ทภ.4 ร่วมสัมมนาการสื่อสารองค์กรในยุคดิจิทัล ของ ม.วลัยลักษณ์

24 สิงหาคม 2018

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561 ร้อยเอกหญิงกรภัทร  อ่อนชะอ่ำ รองหัวหน้าศูนย์ประชาสัมพันธ์ ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 4 เข้าร่วมการสัมมนาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรภาคใต้ ประจำปี 2561 ภายใต้หัวข้อ การสื่อสารองค์กรในยุคดิจิทัล ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ณ อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นประธาน โดยมีคุณ สนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรมอดีต ผอ.ทีนิวส์เข้าร่วมเป็นวิทยากรในการสัมนา สำหรับการสัมมนาในครั้งนี้ มีผู้ร่วมสัมมนาจากภาคส่วนต่างๆ และสื่อมวลชนในพื้นที่ รวมทั้งนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เข้าร่วมกว่า 200

Read More

หัวหน้าศูนย์ประชาสัมพันธ์ ทภ.4 ร่วมโครงการอำเภอเคลื่อนที่ พร้อม ชป.กร.มทบ.41

24 สิงหาคม 2018

เมื่อ 23 สิงหาคม 2561  พันเอกหญิงผุสดี เต็มยอด หัวหน้าศูนย์ประชาสัมพันธ์ ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 4 เป็นผู้แทนกองทัพภาคที่ 4 เข้าร่วมโครงการจังหวัดอำเภอเคลื่อนที่ ในการนี้ ได้มีการจัดกิจกรรมของชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน จากมณฑลทหารบกที่ 41   (ชป.กร.มทบ.41) ชื่อชุด ขุนภักดี 41 เข้าร่วมทำการแสดงดนตรี เพื่อทำความเข้าใจในเรื่องของนโยบายรัฐบาล การเสริมสร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับกองทัพบก และเป็นสื่อช่วยในการประชาสัมพันธ์ โดยมี นายสกล จันทรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธาน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดนครศรีธรรมราช  ณ โรงเรียนขนอมพิทยา

Read More

แม่ทัพภาคที่ 4 ต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุ F.M. 96.5 MHz “คลื่นความคิด”

19 สิงหาคม 2018

เมื่อ 19 ส.ค.61  พล.ท.ปิยวัฒน์ นาควานิช มทภ.4 พร้อมด้วย คุณพาลินี นาควานิช ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา ทภ.4  ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุ F.M. 96.5 MHz “คลื่นความคิด” ในโอกาสเดินทางมาร่วมกิจกรรม CSR ในชื่อโครงการ “สืบสานประเพณีไทย ลงเรืองล่องใต้ ไหว้พระ 2 อารยธรรม” เข้าเยี่ยมชมห้องประวัติศาสตร์และหอเกียรติยศ ทภ.4 พร้อมทั้งมอบเงินบริจาค ผลิตภัณฑ์ยา เวชภัณฑ์

Read More

ผอ.สนย.กอ.รมน.ติดตามผลการดำเนินงานของ กอ.รมน.ภาค.4 และ สล.พมพ.ทภ.4

16 สิงหาคม 2018

วันที่ 16 สิงหาคม 2561 พลโทพีระ  ฉิมปรี ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และคณะฯ เดินทางมาพร้อมทั้งขอรับทราบความคืบหน้าและปัญหาข้อขัดข้องในการดำเนินงาน โดยมี พลตรีเอกพันธ์  สุวรรณวิจิตร รอง ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ให้การต้อนรับคณะกรรมการและติดตามประเมินผลฯ  ณ ห้องประชุม 1 กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 4 ค่ายวชิราวุธ  ต.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

Read More

กองทัพภาคที่ 4 ร่วมกับเซ็นทรัลพลาซ่า จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหาคม 2561

16 สิงหาคม 2018

กองทัพภาคที่ 4 จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2561 ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า นครศรีธรรมราช กองทัพภาคที่ 4 โดยกองกิจการพลเรือน กองทัพภาคที่ 4 จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ฯ 12 สิงหาคม ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 เซ็นทรัลพลาซ่า ในรูปแบบของประชารัฐ ในห้วงวันที่ 8-13 สิงหาคม 2561 โดยภายในงาน มีกิจกรรมประกอบด้วย การบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ

Read More

ผู้บัญชาการทหารบก ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการปฎิบัติงานของหน่วยในพื้นที่จังหวัดปัตตานี

16 สิงหาคม 2018

เมื่อวันที่ 13 ส.ค.61  พลเอกเฉลิมชัย สิทธิสาท  ผู้บัญชาการทหารบก/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เดินทางตรวจเยี่ยมและติดตามผลการปฎิบัติงานของหน่วยในพื้นที่จังหวัดปัตตานี และเป็นประธานการประชุม ผู้บังคับหน่วย ถึงระดับ ฉก.หมายเลข ณ ห้องประชุม 1 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ส่วนหน้า  ค่ายสิรินธร อ.ยะรัง จว.ป.น. โดยมี พลโทปิยวัฒน์ นาควานิช แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ในการเดินทางลงพื้นที่ของ ผู้บัญชาการทหารบก ในฐานะรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร มีวัตถุประสงค์เพื่อเยี่ยมเยียนกำลังพลที่ปฏิบัติงานในพื้นที่พร้อมทั้งติดตามความคืบหน้าในการแก้ปัญหาความไม่สงบ พร้อมทั้งได้รับฟังการชี้แจงผลการปฏิบัติงานที่สำคัญในห้วงที่ผ่านมา รวมทั้งมอบแนวทางการปฏิบัติงาน ที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ อย่างไรก็ตาม

Read More

เสธ.ทภ.4 เป็นประธานประชุมเตรียมการจัดกำลังสนับสนุนการปฏิบัติงาน ประจำปี 2562

16 สิงหาคม 2018

เมื่อวันที่  15 ส.ค.61 เวลา 1330 พล.ต.จะนะ ปรีชา เสธ.ทภ.4/เลขาธิการ กอ.รมน.ภาค 4 เป็นประธานในการประชุมเตรียมการจัดกำลังสนับสนุนการปฏิบัติงานของ ศปก.ทภ.4 และ กอ.รมน.ภาค 4 สน. ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุม จวน วรรณรัตน์ บก.ทภ.4 ค่ายวชิราวุธ อ.เมือง จว.น.ศ.

Read More

การฝึกซักซ้อมและทดสอบแผนป้องกันประเทศและการปฏิบัติการในพื้นที่ส่วนหลังฯ ทางการส่งกำลังบำรุง ทภ.4

7 สิงหาคม 2018

เมื่อ 7 ส.ค.61 พล.ท.ปิยวัฒน์ นาควานิช มทภ.4 เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกซักซ้อม และทดสอบแผนป้องกันประเทศและการปฏิบัติการในพื้นที่ส่วนหลัง และการฝึกแก้ปัญหาที่บังคับการทางการส่งกำลังบำรุง ทภ.4 ประจำปี 2561 ณ ลานอเนกประสงค์ ค่ายเสนาณรงค์ และตรวจเยี่ยม ทก.ฝึก ทภ.4,พล.ร.5,บชร.4 และ มทบ.42 ณ สนามฝึกพื้นที่ในค่ายเสนาณรงค์  อ.หาดใหญ่ จว.ส.ข.

Read More

รองเสนาธิการ กองทัพภาคที่ 4 ร่วมกิจกรรม ” วันรพี 61 “

7 สิงหาคม 2018

เมื่อ 7 ส.ค.61 พ.อ.ภาสกร ทวีตา รอง เสธ.ทภ.4 และคณะ เป็นผู้แทน มทภ.4 ร่วมเป็นเกียรติการจัดกิจกรรม ” วันรพี 61 ” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฏหมายไทย ณ บริเวณ หน้าอาคาร ศาลากลาง จว.น.ศ.

Read More

แม่ทัพภาคที่ 4 ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์จิตอาสาฯ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

7 สิงหาคม 2018

เมื่อ 6 ส.ค.61 พล.ท.ปิยวัฒน์ นาควานิช มทภ.4/ผอ.รมน.ภาค 4 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์จิตอาสาฯ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ณ ลานพระบรมรูป ร.5 หน้าศาลากลาง จว.ป.น.ณ ลานพระบรมรูป ร.5 หน้าศาลากลาง จว.ป.น.

Read More

แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องมือทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลสงขลา

7 สิงหาคม 2018

เมื่อ 6 ส.ค.61 พล.ท.ปิยวัฒน์ นาควานิช มทภ.4/ผอ.รมน.ภาค 4 เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องช่วยหายใจ จำนวน 4 เครื่อง และเครื่องผลิตออกซิเจน จำนวน 2 เครื่อง ให้กับโรงพยาบาลสงขลา เพื่อสนับสนุนโครงการดูแลผู้ป่วยใส่เครื่องช่วยหายใจกลับบ้าน ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลสงขลา อ.เมือง จว.ส.ข.

Read More