การแแก้ปัญหาโรคเหี่ยวในกล้วยหิน พืชเศรษฐกิจในพื้นที่ จชต.

25 มิถุนายน 2018 | การปฏิบัติงานของ ทภ.๔/ศปก.ทภ.๔/กอ.รมน.ภาค ๔
Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

การพัฒนาชีวภัณฑ์แบคทีเรีย (Bacillus subtilis สายพันธุ์ BS-DOA 24) เพื่อแก้ปัญหาโรคเหี่ยวในกล้วยหิน

โดยกรมวิชาการเกษตร  มอบสารชีวภัณฑ์ให้กลุ่มเกษตรกร จ.ยะลา แก้ปัญหาของโรคเหี่ยวของกล้วยหิน ในพื้นที่ เมื่อ 28 มี.ค. 2561 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร อ.เมือง จ.ยะลา ได้มีพิธีมอบสารชีวพันธุ์ “บาซิลัส ซับทีลิส” สายพันธุ์ BS-DOA 24 เพื่อแก้ปัญหาของโรคเหี่ยวของกล้วยหินในพื้นที่ จ.ยะลาและพื้นที่ใกล้เคียง ที่มีการนิยมปลูกกล้วยหิน      ในพื้นที่ ซึ่งกรมวิชาการเกษตรได้ผลิตสารชีวะภัณฑ์จำนวน 120 kg. เพื่อแจกจ่ายให้กับกลุ่มคลัสเตอร์กล้วยหินของวิสาหกิจชุมชน จ.ยะลา นอกจากนี้ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร จ.ยะลา ยังได้ให้คำแนะนำในการใช้สาร ชีวภัณฑ์แก่เกษตรกร ซึ่งทางศูนย์วิจัยได้นำมาทดลองใช้แล้วสามารถยับยั้งโรคเหี่ยวกล้วยที่กำลังระบาดในพื้นที่ จ.ยะลา และจังหวัดใกล้เคียงได้อีกด้วย

กล้วยหิน เป็นพืชประจำท้องถิ่นและเป็นของดีที่นิยมปลูก โดยเฉพาะในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ ยะลา ปัตตานี นราธิวาส ซึ่งสามารถนำมาแปรรูปได้ผลิตภัณฑ์หลายแบบ จัดเป็นสินค้าแปรรูปที่ขึ้นชื่อและสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรเป็นอย่างมาก ซึ่งเนื้อสุกของกล้วยหินมีความหอมเหนียว ไม่เละ และมีรสชาติหวานหอมอร่อย ผลสุกงอมนิยมนำมาใช้เป็นอาหารเลี้ยงนกกรงหัวจุก ซึ่งจะทำให้นกมีสุขภาพแข็งแรง อารมณ์ดี มีขนสวยงาม นับได้ว่าเป็นพืชเศรษฐกิจอย่างหนึ่งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

สำหรับโรคเหี่ยวของกล้วย เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ซึ่งลักษณะของโรคจะแสดงอาการเหี่ยวที่บริเวณใบธง     (ใบอ่อน) ใบจะเปลี่ยนเป็นสีเหลือง ต่อมาใบอื่นๆแสดงอาการเหี่ยวตามเป็นสีเหลืองไหม้ตามมาด้วย เมื่อดูภายในลำต้นจะเห็นท่อน้ำท่ออาหารเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล ปลีกล้วยแคระแกร็น และหากติดผลเนื้อภายในจะเป็นสีเหลืองดำ ถ้ารุนแรงมากจะยืนต้นตายไม่สามารถเก็บผลผลิตได้ ซึ่งแบคทีเรียจะเข้าไปทำลายและอาศัยอยู่ในท่อน้ำและท่ออาหารของต้นกล้วย  ทำให้ต้นกล้วยแสดงอาการของโรคเหี่ยว และเชื้อแบคทีเรียนี้เป็นเชื้อโรคทางดิน สามารถอาศัยอยู่ในดินได้นาน 14 เดือน ถ้าหากอุปกรณ์ทางการเกษตร หรือยานพาหนะที่สำคัญติดเชื้อนี้ไป โดยการใช้มีดตัดเครือกล้วยหรือใบกล้วยของต้นที่เป็นโรค แล้วไปตัดต้นอื่นที่ไม่เป็นโรค จะทำให้เกิดการระบาดได้

นอกจากนี้ต้นกล้วยที่เป็นโรคเหี่ยวและมีเครือกล้วยที่แสดงอาการรุนแรง จนเครือกล้วยเน่า มีแมลงมาตอมทำให้เชื้อโรคแบคทีเรียติดไปกับขาของแมลง เมื่อแมลงบินไปตอมเครือกล้วยของต้นปกติ ก็จะทำให้เกิดการระบาดของโรคได้ หากเกิดโรคต้องทำลายให้หมดไปจากแปลง และสิ่งสำคัญคือโรคนี้ไม่มีสารเคมีในการป้องกันและกำจัด นับได้ว่า จากการช่วยเหลือของกรมวิชาการเกษตรนั้น จะเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้ในเบื้องต้น และจะได้มีการพัฒนาต่อยอดการดำเนินงานด้านวิชาการ ในเรื่องการพัฒนาชีวภัณฑ์แบคทีเรียต่อไปในอนาคต

 

บทความโดย

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๔1484628709878 BBIhNSE DSC_0271-500x333 images

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับ " การแแก้ปัญหาโรคเหี่ยวในกล้วยหิน พืชเศรษฐกิจในพื้นที่ จชต. "

Comments are closed.