มทภ.4 เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกองทหารเกียรติยศ

4 กรกฎาคม 2018 | การปฏิบัติงานของ ทภ.๔/ศปก.ทภ.๔/กอ.รมน.ภาค ๔
Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

กองทัพภาคที่ 4 เปิดการแข่งขัน กองทหารเกียรติยศประจำปี 2561 เมื่อในวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ณ สนามบิน กองทัพภาคที่ 4 ค่ายวชิราวุธ โดย พล.ท.ปิยวัฒน์   นาควานิช มทภ.4 เป็นประธาน

ตามพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้มีการแข่งขันกองทหารเกียรติยศเพื่อให้กองทหารเกียรติยศมีการปฏิบัติในรูปแบบเดียวกันทั้งกองทัพไทยมีความพร้อมเพรียงสง่างามและสมพระเกียรติ

ซึ่งการแข่งขันครั้งนี้กองทัพภาคที่ 4 ได้ดำเนินการจัดการแข่งขัน ในระดับกองทัพภาค หน่วยที่ชนะจะเป็นตัวแทน เข้าแข่งขันในระดับกองทัพบกและกองทัพไทยต่อไป

การปฏิบัติของกองทหารเกียรติยศยึดถือตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการจัดกองทหารเกียรติยศพุทธศักราช 2528 และหลักปฏิบัติของกองทหารเกียรติยศของหน่วยทหาร มหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์

สำหรับการแข่งขันในวันนีเป็นหน่วยที่ชนะเลิศในการแข่งขันในระดับกองพลเป็นตัวแทนเข้ามาแข่งขันในระดับกองทัพประกอบด้วย

  • กองพลทหารราบที่ 5
  • กองพลทหารราบที่ 15
  • กองพลพัฒนาที่ 4 และ
  • กองบัญชาการช่วยรบที่ 4

พิธีเปิดการแข่งขันในวันนี้มี พลโท  ปิยวัฒน์  นาควานิช  แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธาน

โดยแม่ทัพภาคที่ 4 ได้ให้โอวาทแก่กำลังพลที่เข้าร่วมการแข่งขันทุกนายว่า ขอให้กำลังพลทุกนายมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติอย่างเต็มขีดความสามารถและขอให้คณะกรรมการประเมินผล ดำเนินการ เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม เพื่อคัดเลือกหน่วยและกำลังพลที่มีความพร้อมสูงสุดเป็นตัวแทนของกองทัพภาคที่ 4 ไปเข้าร่วมการแข่งขันในระดับกองทัพบกต่อไป

ผลการแข่งขันปรากฏว่าหน่วยที่ได้รับการคัดเลือกและมีคะแนนเป็นอันดับที่ 1 คือกองพลทหารราบที่ 5

ซึ่งจะเป็นตัวแทนของกองทัพภาคที่ 4 ไปเข้าร่วมการแข่งขันในระดับกองทัพบก เพื่อสร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจ มาสู่กองทัพภาคที่ 4 ต่อไปIMG_4570 IMG_4567 IMG_4566 IMG_4563 IMG_4560 IMG_4557 IMG_4555 IMG_4545 IMG_4544 IMG_4537 IMG_4533 IMG_4529 IMG_4525 IMG_4511 IMG_4504 IMG_4501 IMG_4494 IMG_4492 IMG_4490 IMG_4485 IMG_4481 IMG_4480 IMG_4476 IMG_4475 IMG_4470 IMG_4465 IMG_4462 IMG_4450 IMG_4433 IMG_4432 IMG_4429 IMG_4425 IMG_4424 IMG_4416 IMG_4418 IMG_4415 IMG_4392 IMG_4387 IMG_4376 IMG_4370 IMG_4367 IMG_4357 IMG_4347 IMG_4340 IMG_4304 IMG_4301 IMG_4303 IMG_4287 IMG_4284 IMG_4279 IMG_4278 IMG_4276

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับ " มทภ.4 เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกองทหารเกียรติยศ "

Comments are closed.