โรงเรียนโยธินบำรุง คว้าแชมป์ภาคใต้ในการประกวดดนตรีบทเพลงรักแห่งแผ่นดินปีที่ 8 ของกองทัพบก

9 กรกฎาคม 2018 | การปฏิบัติงานของ ทภ.๔/ศปก.ทภ.๔/กอ.รมน.ภาค ๔
Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

เมื่อวันที่ 7-8 ก.ค.61 ที่ผ่านมา กองทัพบกได้จัดการประกวดดนตรีเยาวชน โครงการบทเพลงรักแห่งแผ่นดินปีที่ 8 ประจำปี 2561 “ อุ่นใจใต้ร่มพระบารมี ” รอบคัดเลือกตัวแทนภาคใต้ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า จังหวัดนครศรีธรรมราช มีวงดนตรีจากโรงเรียนต่างๆ ทั่วภาคใต้ เข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 19 วง/โรงเรียน โดยโรงเรียนที่ชนะเลิศเป็นตัวแทนภาคใต้ ได้แก่ โรงเรียนโยธินบำรุง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช คว้าแชมป์เป็นตัวแทนภาคใต้ ไปประกวดรอบชิงชนะเลิศ ในระดับประเทศต่อไป
ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ได้มีการประกวดวงดนตรีสากลร่วมสมัยระดับมัธยมศึกษา ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 รายการบทเพลงรักแห่งแผ่นดินปีที่ 8 อุ่นใจใต้ร่มพระบารมี ของกองทัพบก โดยกรมกิจการพลเรือนทหารบก ร่วมกับบริษัทการปิโตเลียมแห่งประเทศไทย จำกัด, กองทัพภาคที่ 4 และมณฑลทหารบกที่ 41 และศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่านครศรีธรรมราช จัดการแข่งขันขึ้น คุณสมบัติของผู้แข่งขัน กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า อายุไม่เกิน 19 ปี การประกวด เพลงที่ใช้ในการประกวด ประกอบด้วย เพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช, เพลงลูกทุ่ง และเพลงไทยสากลหรือเพลงสากล รวม 3 เพลง โดยมีโรงเรียนในพื้นที่ภาคใต้ ส่งวงดนตรีเยาวชนสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 19 วง/โรงเรียน ตัดสินโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย อาจารย์เรืองยศ พิมพ์ทอง, ครูป่าน “Vietrio” กัญภัส ศรีณรงค์ ชยานุวัฒน์, ครูแพม ลลิตา ตะเวทิกุล และตุ้ย เกียรติกมล ลาท่า หรือตุ้ย AF เป็นคณะกรรมการตัดสิน ท่ามกลางพ่อแม่พี่น้อง คณะครู อาจารย์มาให้กำลังใจและส่งแรงเชียร์ในการประกวดในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก สำหรับรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับรางวัลจากการประกวดในครั้งนี้ ประกอบด้วย
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนโยธินบำรุง จาก จ.นครศรีธรรมราช ได้รับโล่รางวัล พร้อมได้สิทธิ์เป็นตัวแทนภาคใต้ เข้าร่วมการประกวดในระดับประเทศ โดยในเดือนสิงหาคม 2561 จะเข้าร่วมทำการ Work Shop ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ได้รับโล่รางวัลพร้อมเงินรางวัล มูลค่า 10,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จ.สงขลา โล่รางวัลพร้อมเงินรางวัล มูลค่า 8,000 บาท
รางวัลนักดนตรียอดเยี่ยม ได้แก่ เด็กชายศุภกร สอนประสงค์ จากโรงเรียนสุราษฎร์ธานี ในตำแหน่งกลอง
รางวัลนักร้องยอดเยี่ยม ได้แก่เด็กชายกิตติพงษ์ ใจห้าว จากโรงเรียนมหาวชิราวุธ จ.สงขลา
สำหรับการประกวดในครั้งนี้ จะคัดเลือกวงตัวแทนแต่ละภาค เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ รวมทั้งสิ้น 5 วง และคัดเลือก จากรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับภูมิภาค ของวงที่ดีที่สุด 2 วง เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ รวม 7 วง ทำการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในวันที่ 5 กันยายน 2561 ณ เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต จังหวัดนนทบุรี โดยมีรางวัล ดังนี้
รางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พร้อมเงินรางวัล มูลค่า 300,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมเงินรางวัล มูลค่า 200,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 พร้อมเงินรางวัล มูลค่า 100,000 บาท
รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล พร้อมเงินรางวัล มูลค่า 75,000 บาทDSC02280 DSC02285 DSC02303 IMG_5329 IMG_5343 IMG_5358 IMG_5367 IMG_5373 IMG_5410 IMG_5433 IMG_5464 IMG_5465 IMG_5743 IMG_5746 IMG_5774 IMG_5776 IMG_5780 IMG_5788 IMG_5794 IMG_5799 IMG_5806 IMG_5819 IMG_5823

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับ " โรงเรียนโยธินบำรุง คว้าแชมป์ภาคใต้ในการประกวดดนตรีบทเพลงรักแห่งแผ่นดินปีที่ 8 ของกองทัพบก "

Comments are closed.