องคมนตรี ติดตามผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ พื้นที่ ทภ.4

19 กรกฎาคม 2018 | การปฏิบัติงานของ ทภ.๔/ศปก.ทภ.๔/กอ.รมน.ภาค ๔
Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

วันที่ 18 ก.ค.61  นายพลากร  สุวรรณรัฐ องคมนตรี ติดตามผลการดำเนินงานโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำบ้านเขาพลู พร้อมระบบส่งน้ำ ในเขตพื้นที่จังหวัดตรังและโครงการที่มีในการขับเคลื่อนยังไม่แล้วเสร็จในพื้นที่ภาคใต้โดยมี พล.ต.ทวี เกิดสมบูรณ์ ผบ.มทบ.43 เป็นผู้แทน มทภ.4 และ พ.อ.ชัยพิพัฒน์  รันสูงเนิน หน.คณะทำงาน ศปร.ทภ.4 เข้าร่วมติดตามผลดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ ต.บางสัก อ.กันตัง จ.ตรัง24713 24714 24720 S__999507 S__999509

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับ " องคมนตรี ติดตามผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ พื้นที่ ทภ.4 "

Comments are closed.