รองเสนาธิการ กองทัพภาคที่ 4 ร่วมกิจกรรม ” วันรพี 61 “

7 สิงหาคม 2018 | การปฏิบัติงานของ ทภ.๔/ศปก.ทภ.๔/กอ.รมน.ภาค ๔
Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

เมื่อ 7 ส.ค.61 พ.อ.ภาสกร ทวีตา รอง เสธ.ทภ.4 และคณะ เป็นผู้แทน มทภ.4 ร่วมเป็นเกียรติการจัดกิจกรรม ” วันรพี 61 ” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฏหมายไทย ณ บริเวณ หน้าอาคาร ศาลากลาง จว.น.ศ.1235183 1235186 1235187

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับ " รองเสนาธิการ กองทัพภาคที่ 4 ร่วมกิจกรรม ” วันรพี 61 “ "

Comments are closed.