การฝึกซักซ้อมและทดสอบแผนป้องกันประเทศและการปฏิบัติการในพื้นที่ส่วนหลังฯ ทางการส่งกำลังบำรุง ทภ.4

7 สิงหาคม 2018 | การปฏิบัติงานของ ทภ.๔/ศปก.ทภ.๔/กอ.รมน.ภาค ๔
Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

เมื่อ 7 ส.ค.61 พล.ท.ปิยวัฒน์ นาควานิช มทภ.4 เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกซักซ้อม และทดสอบแผนป้องกันประเทศและการปฏิบัติการในพื้นที่ส่วนหลัง และการฝึกแก้ปัญหาที่บังคับการทางการส่งกำลังบำรุง ทภ.4 ประจำปี 2561 ณ ลานอเนกประสงค์ ค่ายเสนาณรงค์ และตรวจเยี่ยม ทก.ฝึก ทภ.4,พล.ร.5,บชร.4 และ มทบ.42 ณ สนามฝึกพื้นที่ในค่ายเสนาณรงค์  อ.หาดใหญ่ จว.ส.ข.1672414 1672418 1672428 1672431 1672432 1672437 1672446

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับ " การฝึกซักซ้อมและทดสอบแผนป้องกันประเทศและการปฏิบัติการในพื้นที่ส่วนหลังฯ ทางการส่งกำลังบำรุง ทภ.4 "

Comments are closed.