ผอ.สนย.กอ.รมน.ติดตามผลการดำเนินงานของ กอ.รมน.ภาค.4 และ สล.พมพ.ทภ.4

16 สิงหาคม 2018 | การปฏิบัติงานของ ทภ.๔/ศปก.ทภ.๔/กอ.รมน.ภาค ๔
Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

วันที่ 16 สิงหาคม 2561 พลโทพีระ  ฉิมปรี ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และคณะฯ เดินทางมาพร้อมทั้งขอรับทราบความคืบหน้าและปัญหาข้อขัดข้องในการดำเนินงาน โดยมี พลตรีเอกพันธ์  สุวรรณวิจิตร รอง ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ให้การต้อนรับคณะกรรมการและติดตามประเมินผลฯ  ณ ห้องประชุม 1 กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 4 ค่ายวชิราวุธ  ต.ปากพูน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช1 2 3 4 5

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับ " ผอ.สนย.กอ.รมน.ติดตามผลการดำเนินงานของ กอ.รมน.ภาค.4 และ สล.พมพ.ทภ.4 "

Comments are closed.