แม่ทัพภาคที่ 4 ต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุ F.M. 96.5 MHz “คลื่นความคิด”

19 สิงหาคม 2018 | การปฏิบัติงานของ ทภ.๔/ศปก.ทภ.๔/กอ.รมน.ภาค ๔
Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

เมื่อ 19 ส.ค.61  พล.ท.ปิยวัฒน์ นาควานิช มทภ.4 พร้อมด้วย คุณพาลินี นาควานิช ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา ทภ.4  ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุ F.M. 96.5 MHz “คลื่นความคิด” ในโอกาสเดินทางมาร่วมกิจกรรม CSR ในชื่อโครงการ “สืบสานประเพณีไทย ลงเรืองล่องใต้ ไหว้พระ 2 อารยธรรม” เข้าเยี่ยมชมห้องประวัติศาสตร์และหอเกียรติยศ ทภ.4 พร้อมทั้งมอบเงินบริจาค ผลิตภัณฑ์ยา เวชภัณฑ์ และกระเป๋าเครื่องมือแพทย์ เพื่อสนับสนุนภารกิจในพื้นที่ 3 จชต. ณ ห้องประชุม จวน วรรณรัตน์ บก.ทภ.4 ค่ายวชิราวุธ อ.เมือง จว.น.ศ1704594 1704595 1704596 1704597 1704598 1704601 1704608 1704612 1704613 1704615 1704616 1704617 1704618 1704620 1704623 1704625 1704628 1704629 1704639 1704640 1704641 1704642

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับ " แม่ทัพภาคที่ 4 ต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุ F.M. 96.5 MHz “คลื่นความคิด” "

Comments are closed.