หัวหน้าศูนย์ประชาสัมพันธ์ ทภ.4 ร่วมโครงการอำเภอเคลื่อนที่ พร้อม ชป.กร.มทบ.41

24 สิงหาคม 2018 | การปฏิบัติงานของ ทภ.๔/ศปก.ทภ.๔/กอ.รมน.ภาค ๔
Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

เมื่อ 23 สิงหาคม 2561  พันเอกหญิงผุสดี เต็มยอด หัวหน้าศูนย์ประชาสัมพันธ์ ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 4 เป็นผู้แทนกองทัพภาคที่ 4 เข้าร่วมโครงการจังหวัดอำเภอเคลื่อนที่ ในการนี้ ได้มีการจัดกิจกรรมของชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน จากมณฑลทหารบกที่ 41   (ชป.กร.มทบ.41) ชื่อชุด ขุนภักดี 41 เข้าร่วมทำการแสดงดนตรี เพื่อทำความเข้าใจในเรื่องของนโยบายรัฐบาล การเสริมสร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับกองทัพบก และเป็นสื่อช่วยในการประชาสัมพันธ์ โดยมี นายสกล จันทรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธาน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดนครศรีธรรมราช  ณ โรงเรียนขนอมพิทยา ม.12 ต.ขนอม อ.ขนอม จว.น.ศ.1254415 1254416 1254418 1254420 1254433 1254447 1254450

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับ " หัวหน้าศูนย์ประชาสัมพันธ์ ทภ.4 ร่วมโครงการอำเภอเคลื่อนที่ พร้อม ชป.กร.มทบ.41 "

Comments are closed.