ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ทภ.4 ร่วมสัมมนาการสื่อสารองค์กรในยุคดิจิทัล ของ ม.วลัยลักษณ์

24 สิงหาคม 2018 | การปฏิบัติงานของ ทภ.๔/ศปก.ทภ.๔/กอ.รมน.ภาค ๔
Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561 ร้อยเอกหญิงกรภัทร  อ่อนชะอ่ำ รองหัวหน้าศูนย์ประชาสัมพันธ์ ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 4 เข้าร่วมการสัมมนาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรภาคใต้ ประจำปี 2561 ภายใต้หัวข้อ การสื่อสารองค์กรในยุคดิจิทัล ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ณ อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นประธาน โดยมีคุณ สนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรมอดีต ผอ.ทีนิวส์เข้าร่วมเป็นวิทยากรในการสัมนา

สำหรับการสัมมนาในครั้งนี้ มีผู้ร่วมสัมมนาจากภาคส่วนต่างๆ และสื่อมวลชนในพื้นที่ รวมทั้งนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เข้าร่วมกว่า 200 คน โดยการสัมนาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรในภาคใต้ในยุคดิจิทัลในครั้งนี้ ได้มีการแนะนำคณะต่างๆในมหาวิทยาลัยและคณะที่สร้างชื่อเสียงเช่น พยาบาล เทคนิคการแพทย์และคณะเปิดใหม่เช่นนิติศาสตร์  การบรรยายในเรื่องการประชาสัมพันธ์ในยุคใหม่ ต้องทันเหตุการณ์ ได้ข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจน เพราะมีระบบการตรวจสอบได้ง่ายโดยโลกโซเชียลมีเดีย  การคิดและประชาสัมพันธ์ในเชิงสร้างสรรค์กับองค์กรเพราะปัจจุบันมีการแข่งขันกันค่อนข้างสูง  รวมทั้งเครื่องมือที่ใช้ประชาสัมพันธ์ก็ต้องทันสมัยเหมาะสมตรงยุคสมัย เช่น แอพลิเคชั่นไลน์ การไลฟ์สด หรืออุปกรณ์เครื่องมือที่สามารถสื่อสารและถ่ายทอดไปทั่วโลก ทั้งนี้นักประชาสัมพันธ์ที่ดีต้องมีหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใส เป็นมิตร และมีจรรยาบรรณในการนำเสนอข้อมูลออกมาอย่างถูกต้องและเป็นที่น่าเชื่อถือของสังคม

ซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมฯ ในภาคเช้า ในส่วนของภาคบ่ายได้มีการนำชมพื้นที่ และส่วนต่าง ภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์97328 97329 97330 97331 97332 97333 97334 97335 97336 968849688897337

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับ " ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ทภ.4 ร่วมสัมมนาการสื่อสารองค์กรในยุคดิจิทัล ของ ม.วลัยลักษณ์ "

Comments are closed.