พล.ต.จะนะ ปรีชา เสธ.ทภ.4 ต้อนรับคณะอาจารย์และ นนร.ชั้นปีที่ 5 จาก รร.จปร.

24 สิงหาคม 2018 | การปฏิบัติงานของ ทภ.๔/ศปก.ทภ.๔/กอ.รมน.ภาค ๔
Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

เมื่อ 24 ส.ค.61, 1100 พล.ต.จะนะ ปรีชา เสธ.ทภ.4 เป็นประธานในการต้อนรับคณะอาจารย์และ นนร.ชั้นปีที่ 5 จาก รร.จปร. โดยมี พ.อ.กฤษณพร กูลประสูตร์ ผอ.กอง สวท.รร.จปร. เป็นหัวหน้าคณะ เพื่อศึกษาดูงานในพื้นที่กองทัพภาคที่ 4

1 2 3 4 5 6 7

 

 

 

 

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับ " พล.ต.จะนะ ปรีชา เสธ.ทภ.4 ต้อนรับคณะอาจารย์และ นนร.ชั้นปีที่ 5 จาก รร.จปร. "

Comments are closed.