ประชาสัมพันธ์การขอใช้สโมสรรื่นฤดี ค่ายวชิราวุธ

12 กันยายน 2018 | การปฏิบัติงานของ ทภ.๔/ศปก.ทภ.๔/กอ.รมน.ภาค ๔
Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

การขอใช้สโมสรรื่นฤดี

สมาชิกสโมสรรื่นฤดี สามารถขอใช้อาคารสโมสรรื่นฤดีสำหรับจัดงานมงคล หรืออื่นๆ โดยติดต่อได้ที่แผนกปฏิคมฯ หรือฝ่ายสวัสดิการ มณฑลทหารบกที่ ๔๑ โดยกำหนดอัตราค่าบริการ ดังนี้

๑.งานมงคลสมรส หรืออื่นๆ

– ห้องประชุมใหญ่ ๖,๐๐๐ บาท/ครั้ง/วัน

– ห้องสถาพร ๓,๐๐๐ บาท/ครั้ง/วัน

๒. ค่าใช้จ่ายเครื่องปรับอากาศ

– ห้องประชุมใหญ่ ๘๐๐ บาท/ชม.

– ห้องสถาพร ๓๐๐ บาท/ชม.

๓. ค่าประกันความเสียหาย ๕,๐๐๐ บาท/ครั้ง

๔. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด

เจ้าหน้าที่ สห. ฯลฯ

หมายเหตุ

กรณีบุคคลทั่วไป ที่มีความประสงค์ขอใช้อาคารสโมสรรื่นฤดีในการจัดงานมงคล ติดต่อสอบถามได้ที โทร. ๐๗๕-๓๘๓๔๔๔  ติดต่อ แผนกปฏิคม หรือแผนกสวัสดิการ มณฑลทหารบกที่  ๔๑ ในวันและเวลาราชการIMG_3027 IMG_3048 S__1441803

 

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับ " ประชาสัมพันธ์การขอใช้สโมสรรื่นฤดี ค่ายวชิราวุธ "

Comments are closed.