รองโฆษกกองทัพบก เชิญชวนร่วมชมและเชียร์กีฬา ทบ. ครั้งที่ 68 ที่ จ.สงขลา

14 กุมภาพันธ์ 2018 | การปฏิบัติงานของ ทภ.๔/ศปก.ทภ.๔/กอ.รมน.ภาค ๔
Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

พ.ท.หญิงนุสรา วรภัทราทร รองโฆษกกองทัพบก เชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทย ร่วมชมและเชียร์กีฬากองทัพบก ครั้งที่ 68 ที่ จ.สงขลา โดยกองทัพภาคที่ 4 ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ในห้วงวันที่ 9-14 มี.ค.61

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับ " รองโฆษกกองทัพบก เชิญชวนร่วมชมและเชียร์กีฬา ทบ. ครั้งที่ 68 ที่ จ.สงขลา "

Comments are closed.