พล.ต.เอกพันธ์ สุวรรณวิจิตร รอง ผอ.รมน.ภาค 4 ขับเคลื่อนโครงการไทยนิยมยั่งยืน พื้นที่ จ.กระบี่ และ จ.พังงา

12 มีนาคม 2018 | การปฏิบัติงานของ ทภ.๔/ศปก.ทภ.๔/กอ.รมน.ภาค ๔
Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

01020320819 20820 20823 20826 22169 22170 22180ในห้วงวันที่ 8 มี.ค.61 พล.ต.เอกพันธ์  สุวรรณวิจิตร  รอง ผอ.รมน.ภาค 4 และคณะ เข้าสังเกตุการณ์ การจัดเวทีขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล  ณ ศาลาเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน บ้านปลายวา ม.2 ต.เหมาะ อ.กะปง จว.พ.ง.  โดยมีนายอำเภอกะปง และคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับอำเภอ และตำบล เข้าร่วมการจัดเวทีการขับเคลื่อนฯ และผู้นำท้องถิ่น ประชาชนในพื้นที่ประมาณ 100 คน หลังจากนั้น ในวันที่ 9 มี.ค.61 รอง ผอ.รมน.ภาค 4 และคณะ เดินทางต่อไปยัง อ.เขาพนม จ.กระบี่ เข้าสังเกตุการณ์ การจัดเวทีขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล  โดยอำเภอเขาพนม  ณ ศาลาเอนกประสงค์ บ้านโคกคา ม.7 ต.สินปุน อ.เขาพนม จว.ก.บ.  มีประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมเวทีขับเคลื่อนฯ ประมาณ 100 คน

การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย20819 20824

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับ " พล.ต.เอกพันธ์ สุวรรณวิจิตร รอง ผอ.รมน.ภาค 4 ขับเคลื่อนโครงการไทยนิยมยั่งยืน พื้นที่ จ.กระบี่ และ จ.พังงา "

Comments are closed.