มทภ.4 ร่วมการแข่งขันฟุตบอลอาวุโส กีฬาภายใน ทบ. ครั้งที่ 68

12 มีนาคม 2018 | การปฏิบัติงานของ ทภ.๔/ศปก.ทภ.๔/กอ.รมน.ภาค ๔
Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

เมื่อ 10 มี.ค.611295072 1295074 1295077 1295078 1295080 1295089 1295090 1295093 1295095 1295099 1295107 พล.ท.ปิยวัฒน์ นาควานิช มทภ.4/ผอ.รมน.ภาค 4 ร่วมการแข่งขันฟุตบอลประเภทอาวุโส ระหว่างทีมอาวุโส กลุ่ม 4 (ทภ.4) กับทีมอาวุโส กลุ่ม 5 (นสศ.) ณ สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จว.ส.ข.

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับ " มทภ.4 ร่วมการแข่งขันฟุตบอลอาวุโส กีฬาภายใน ทบ. ครั้งที่ 68 "

Comments are closed.