เสนาธิการ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน สังเกตการจัดการปฐมนิเทศการตรวจเลือกทหารกองเกิน เข้ากองประจำการ ประจำปี 2561

29 มีนาคม 2018 | การปฏิบัติงานของ ทภ.๔/ศปก.ทภ.๔/กอ.รมน.ภาค ๔
Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

วันที่ 29 มีนาคม 2561 พล.ต.วุฒิไกร คล้ายทอง เสนาธิการ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เดินทางสังเกตการจัดการปฐมนิเทศการตรวจเลือกทหารกองเกิน เข้ากองประจำการ ประจำปี 2561 ณ สโมสรรื่นฤดี ค่ายวชิราวุธ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี พลตรีจะนะ  ปรีชา เสนาธิการกองทัพภาคที่ 4 เป็นประธานในพิธีเปิดการปฐมนิเทศ และมีผู้บังคับหน่วยระดับกองพัน หรือเทียบเท่าที่ได้รับมอบหมายให้เป็นประธานกรรมการฯ แต่ละจังหวัด เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน

สำหรับการจัดการปฐมนิเทศการตรวจเลือกฯ ในครั้งนี้ กองทัพภาคที่ 4 มียอดทหารกองเกินที่ต้องเข้ารับการตรวจเลือก กว่า 55,000 คน สามารถรับเข้าประจำการได้ จำนวน 16,152 คน แบ่งเป็น ทหารบก 11,106 คน ทหารเรือ 4,000 คน และทหารอากาศ 1,000 คน โดยการจัดคณะกรรมการตรวจเลือก ได้แต่งตั้งผู้บังคับหน่วยระดับกองพัน  หรือเทียบเท่าขึ้นไป และร่วมกับกำลังพลจากทหารเรือ และทหารอากาศ เป็นคณะกรรมการ ทั้งสิ้น 26 คณะ โดยจะทำการตรวจเลือกในพื้นที่ 14 จังหวัด 151 อำเภอ ในห้วงวันที่ 1-11 เมษายน 2561 นี้

ซึ่งการสังเกตการณ์ฯ ในครั้งนี้ พล.ต.วุฒิไกร คล้ายทอง เสนาธิการ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ได้เน้นย้ำในเรื่องการปฏิบัติตามระเบียบของการตรวจเลือกฯ โดยเคร่งครัด รวมถึงการปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของแพทย์ ในเรื่องของผู้ที่ร่างกายไม่สมบูรณ์ ซึ่งคณะสังเกตการณ์ได้มอบให้ ผู้อำนวยการกองการสัสดี และผู้อำนวยการกองการสารสนเทศ ชี้แจงเพิ่มเติมในเรื่องข้อปฏิบัติต่างๆ และในวันที่ 30 มี.ค.61 นี้ กองทัพภาคที่ 4 จะได้จัดให้มีการจับสลาก เพื่อกำหนดพื้นที่ในการตรวจเลือกฯ ต่อไป

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับ " เสนาธิการ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน สังเกตการจัดการปฐมนิเทศการตรวจเลือกทหารกองเกิน เข้ากองประจำการ ประจำปี 2561 "

Comments are closed.