มทภ.4 ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ และนักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)

26 เมษายน 2018 | การปฏิบัติงานของ ทภ.๔/ศปก.ทภ.๔/กอ.รมน.ภาค ๔
Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

เมื่อ 25 เม.ย.61 คณะอาจารย์ และนักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 60 เดินทางมาดูกิจการและศึกษาภูมิประเทศภาคใต้ ได้เข้าสักการะ อนุสาวรีย์วีรไทย , อนุสาวรีย์รัชกาลที่ ๖ ในค่ายวชิราวุธ หลังจากนั้นได้ ไปกระทำพิธีสักการะพระมหาธาตุ และเข้ารับฟังบรรยายสรุปจาก จังหวัดนครศรีธรรมราช, กองทัพภาคที่ 4 และ โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมี พล.ท.ปิยวัฒน์ นาควานิช มทภ.4, นายจำเริญ ทิพยพงศ์ธาดา ผวจ.นครศรีธรรมราช ให้การต้อนรับ ณ โรงแรมอีโค่อินน์ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

278298 278299 278300 278301 278302 278303 278304 278305 278306

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับ " มทภ.4 ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ และนักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) "

Comments are closed.