มทภ.4/ผอ.รมน.ภาค 4 รับมอบตัวผู้เห็นต่าง จำนวน 10 ราย

30 เมษายน 2018 | การปฏิบัติงานของ ทภ.๔/ศปก.ทภ.๔/กอ.รมน.ภาค ๔
Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

แม่ทัพภาคที่ 4 รับรายงานตัว 10 เยาวชนแนวร่วมกลุ่มใหม่ที่ถูกชักจูงเข้าร่วมก่อเหตุรุนแรง ในพื้นที่ อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา เพื่อร่วมสร้างสันติสุขชายแดนใต้

(27 เมษายน 2561) เวลา 10.00 น. ที่หน่วยเฉพาะกิจสงขลา ตำบลท่าม่วง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา พลโท ปิยวัฒน์ นาควานิช แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เดินทางรับมอบตัวผู้เห็นต่างจากรัฐที่เข้ารายงานตัวขอเข้าร่วมโครงการพาคนกลับบ้านสู่กระบวนการยุติธรรม เพื่อร่วมพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีผู้เห็นต่างจากรัฐมารายงานตัวแสดงตน จำนวน 10 คน ภายหลังจากรับรายงานตัวแล้ว แม่ทัพภาคที่ 4 ได้ส่งต่อให้กับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 44 เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนกระบวนการยุติธรรมต่อไป ซึ่งทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะอำนวยความสะดวกให้ในทุกเรื่อง เช่น การฝึกเรื่องพันธะทางกฎหมาย การสร้างอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต และกลับเข้ามาร่วมพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่อย่างยั่งยืนต่อไป

1414495 1414496 1414497 1414547 1414548 1414549 1414550 1414551 1414552 1414553 1414554 1414555 1414556 1414557 1414558 1414559 1414560 1414561 1414562 1414567 1414568 1414569 1414571 1414576

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับ " มทภ.4/ผอ.รมน.ภาค 4 รับมอบตัวผู้เห็นต่าง จำนวน 10 ราย "

Comments are closed.