รอง ผอ.รมน.ภาค 4 ตรวจติดตามแผนงานโครงการปรองดองสมานฉันท์ ประจำปี 2561

30 เมษายน 2018 | การปฏิบัติงานของ ทภ.๔/ศปก.ทภ.๔/กอ.รมน.ภาค ๔
Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

เมื่อ 28 เม.ย.61 พล.ต.อรรถพร อินทรทัต รอง ผอ.รมน.ภาค 4 / รอง ผอ.ศปป.กอ.รมน.ภาค 4 พร้อมคณะ เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหมากปรก ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เพื่อตรวจติดตามแผนงานโครงการปรองดองสมานฉันท์ ประจำปี 2561 และลงพื้นที่ตรวจแผนงานชุมชนปรองดองเพื่อการพัฒนา(โครงการอาหารกลางวัน) โดยมี พล.ร.ต.บวร มัทวานุกุล รอง ผอ.รมน.จังหวัด ภ.ก.(ท)ให้การต้อนรับ และติดตามคณะ

S__12329038 S__12329040 S__12329044 S__12329049 S__12329050 S__12329051

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับ " รอง ผอ.รมน.ภาค 4 ตรวจติดตามแผนงานโครงการปรองดองสมานฉันท์ ประจำปี 2561 "

Comments are closed.