มทภ.4/ผอ.รมน.ภาค 4 ตรวจสถานที่เพื่อเตรียมการฝึกอบรมวิชาชีพผู้เข้าร่วมโครงการพาคนกลับบ้าน

30 เมษายน 2018 | การปฏิบัติงานของ ทภ.๔/ศปก.ทภ.๔/กอ.รมน.ภาค ๔
Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

เมื่อ 28 เม.ย.61,1400 พล.ท.ปิยวัฒน์ นาควานิช มทภ.4/ผอ.รมน.ภาค 4 ตรวจความคืบหน้าการดำเนินการติดตั้งระบบไฟฟ้า ประปา การปรับปรุงโรงเรือนเลี้ยงไก่ พบปะผู้เข้าร่วมโครงการพาคนกลับบ้าน และตรวจสถานที่เพื่อเตรียมการฝึกอบรมวิชาชีพ ณ นิคมอุตสาหกรรมฮาลาล อ.ปะนาเระ จว.ป.น.

1416713 1416715 1416716 1416719 1416722 1416725 1416727 1416728 1416731 1416733 1416735 1416737 1416740 1416742 1416749 1416751 1416754 1416756

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับ " มทภ.4/ผอ.รมน.ภาค 4 ตรวจสถานที่เพื่อเตรียมการฝึกอบรมวิชาชีพผู้เข้าร่วมโครงการพาคนกลับบ้าน "

Comments are closed.