มทภ.4 ให้การต้อนรับ องคมนตรี ในการประชุมติดตามโครงสร้างบริหารโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้

30 เมษายน 2018 | การปฏิบัติงานของ ทภ.๔/ศปก.ทภ.๔/กอ.รมน.ภาค ๔
Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

เมื่อ 30 เม.ย.61,0900 พล.อ.ธีรชัย นาควานิช องคมนตรี ประชุมติดตามความคืบหน้าการมอบหมายงานและหน้าที่ตามโครงสร้างบริหารโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ โรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ อ.เมือง จว.ย.ล. โดยมี พล.ท.ปิยวัฒน์ นาควานิช มทภ.4/ผอ.รมน.ภาค 4 ให้การต้อนรับและร่วมประชุม

1419448 1419471 1419475 1419479 1419480 1419481 1419482 1419483 1419484 1419485

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับ " มทภ.4 ให้การต้อนรับ องคมนตรี ในการประชุมติดตามโครงสร้างบริหารโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ "

Comments are closed.