มทภ.4 เป็นประธานประชุม การแก้ปัญหา การจัดระบียบในพื้นที่ จว.ก.บ.

1 พฤษภาคม 2018 | การปฏิบัติงานของ ทภ.๔/ศปก.ทภ.๔/กอ.รมน.ภาค ๔
Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

เมื่อ 1 พ.ค.61,1000 พล.ท.ปิยวัฒน์ นาควานิช มทภ.4/ผอ.รมน.ภาค 4/ผบ.กกล.รส.ทภ.4 เป็นประธานการประชุม การแก้ปัญหา การจัดระบียบในพื้นที่ จว.ก.บ. ณ ห้องประชุมศาลากลาง จว.ก.บ.

1422456 1422457 1422458 1422460 1422461 1422462 1422463 1422465 1422466 1422468 1422470 1422471 1422472 1422473 1422477 1422478 1422479 1422480 1422481

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับ " มทภ.4 เป็นประธานประชุม การแก้ปัญหา การจัดระบียบในพื้นที่ จว.ก.บ. "

Comments are closed.