มทภ.4 เป็นประธานในพิธีสวนสนามและกระทำสัตย์ปฎิญาณตนสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนชุดคุ้มครองตำบล

10 พฤษภาคม 2018 | การปฏิบัติงานของ ทภ.๔/ศปก.ทภ.๔/กอ.รมน.ภาค ๔
Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

เมื่อ 9 พ.ค.61,1500 พล.ท.ปิยวัฒน์ นาควานิช มทภ.4/ผอ รมน.ภาค 4 เป็นประธานในพิธีสวนสนามและกระทำสัตย์ปฎิญาณตนสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนชุดคุ้มครองตำบล จว.ป.น. เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและมอบแนวทางการปฎิบัติงานให้กับผู้เข้าร่วมพิธี ณ สนามกีฬากลาง จว.ป.น.

1441320 1441321 1441322 1441323 1441325 1441326 1441327 1441331 1441333 1441336 1441337 1441338 1441340 1441345 1441347 1441348 1441349 1441351 1441353 1441354

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับ " มทภ.4 เป็นประธานในพิธีสวนสนามและกระทำสัตย์ปฎิญาณตนสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนชุดคุ้มครองตำบล "

Comments are closed.