ทภ. 4 จัดอบรมเพิ่มพูนทักษะและขีดความสามารถ ให้กับ ปช.กร. ตามนโยบาย ผบ.ทบ. ในพื้นที่ ทภ.4

23 พฤษภาคม 2018 | การปฏิบัติงานของ ทภ.๔/ศปก.ทภ.๔/กอ.รมน.ภาค ๔
Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 พลตรีจะนะ  ปรีชา เสนาธิการกองทัพภาคที่ 4 เป็นประธานในพิธีเปิดจัดการอบรมเพิ่มพูนทักษะและขีดความสามารถ ให้กับชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน มณฑลทหารบก ตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบก ในพื้นที่กองทัพภาคที่ 4 โดยมีชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน มณฑลทหารบกที่ 41 – 46 จำนวน กว่า 90 นาย เข้าร่วมการอบรม

สำหรับการจัดการอบรมในครั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบก ที่ต้องการให้     ชุดปฏิบัติการ กิจการพลเรือนของหน่วยมณฑลทหารบก มีความรู้ ความเข้าใจ มีคุณลักษณะ มีทักษะ และขีดความสามารถในการปฏิบัติงานตามพันธกิจที่กองทัพบกกำหนด ในเรื่อง ปณิธานเพื่อประเทศไทย กระบวนการสู่บันได 10 ขั้น สู่ความมั่นคงของชาติ  โดยมีทีมวิทยากรจากกรมกิจการพลเรือน ทหารบก และทีมยุทธศาสตร์ทุนคนไทย และยุทธศาสตร์ทุนทางปัญญาไทย เป็นผู้อบรม ดำเนินการอบรมในห้วง 23 ถึง 24 พฤษภาคม 2561 ณ สโมสรรื่นฤดี ค่ายวชิราวุธ

พลตรีจะนะ ปรีชา เสนาธิการ กองทัพภาคที่ 4 ประธานในพิธี กล่าวว่า การจัดการอบรมในครั้งนี้ เป็นการดำเนินการตามนโยบายและกรอบแนวทางที่กองทัพบกกำหนด ในการจัดตั้งและการปฏิบัติภารกิจของชุดปฏิบัติการ กิจการพลเรือน ของแต่ละหน่วย เป็นการสนับสนุนการปฏิบัติงาน ตามนโยบายของรัฐบาล และกองทัพบก เพื่อสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชน นำไปสู่การแก้ไขปัญหาต่างๆ ของประเทศชาติอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ เสนาธิการกองทัพภาคที่ 4 ได้กล่าวชื่นชม และให้ความเชื่อมั่นว่า ผู้เข้ารับการอบรบทุกนาย จะได้นำความรู้ที่ได้รับ ไปขยายผลในพื้นที่ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ อย่างเป็นรูปธรรม ต่อไป

IMG_8915 IMG_8919 IMG_8925 IMG_8935 IMG_8939 IMG_8997 IMG_9004 IMG_9017 IMG_9037 IMG_9039

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับ " ทภ. 4 จัดอบรมเพิ่มพูนทักษะและขีดความสามารถ ให้กับ ปช.กร. ตามนโยบาย ผบ.ทบ. ในพื้นที่ ทภ.4 "

Comments are closed.