โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ

25 พฤษภาคม 2018 | การปฏิบัติงานของ ทภ.๔/ศปก.ทภ.๔/กอ.รมน.ภาค ๔
Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

เมื่อ ๑๗ พ.ค.๖๑ กอ.รมน.ภาค.4 ร่วมกับ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ระนอง และ อบต.บางใหญ่ สร้างที่พักอาศัยให้กับ ด.ช.ศราวุธ  สยมพร ซึ่งเป็นผู้พิการในพื้นที่ ต.บางใหญ่ “ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ” เนื่องจากมีฐานะยากจน และที่พักอาศัยมีสภาพทรุดโทรม ไม่สามารถเข้าอยู่อาศัยได้ ณ บ้านเลขที่ ๗๓ บ.ทับจาก ม.๔ ต.บางใหญ่ อ.กระบุรี จ.ระนอง

1 2

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับ " โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ "

Comments are closed.