รอง ผอ.รมน.ภาค 4ให้การต้อนรับ รอง หน.ศปส.ทบ. และคณะเยี่ยมชมและประสานการปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ ทภ.4

30 พฤษภาคม 2018 | การปฏิบัติงานของ ทภ.๔/ศปก.ทภ.๔/กอ.รมน.ภาค ๔
Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

วันที่ 30 พ.ค.61, 0930 พล.ต.เอกพันธ์ สุวรรณวิจิตร รอง ผอ.รมน.ภาค 4 ให้การต้อนรับ พ.อ.เกียรติศักดิ์ น้ำไชยศรี รอง หน.ศปส.ทบ. และคณะ ในโอกาสเดินทางเยี่ยมชมและประสานการปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ ทภ.4 ณ ห้องรับรองสัณห์ จิตรปฏิมา และเป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม 2 บก.ทภ.4

DSC00331 DSC00340 DSC00355 DSC00357 DSC00364 DSC00366 DSC00371 DSC00374 DSC00377 DSC00380 DSC00381 DSC00383 DSC00389 DSC00392 DSC00395

 

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับ " รอง ผอ.รมน.ภาค 4ให้การต้อนรับ รอง หน.ศปส.ทบ. และคณะเยี่ยมชมและประสานการปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ ทภ.4 "

Comments are closed.