พล.อ.ธีรชัย นาควานิช องคมนตรี ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานพื้นที่นราธิวาส

12 มิถุนายน 2018 | การปฏิบัติงานของ ทภ.๔/ศปก.ทภ.๔/กอ.รมน.ภาค ๔
Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

เมื่อ 11 มิ.ย.61 165218 165237 165238 165241 165257 165259 165261พล.อ.ธีรชัย นาควานิช องคมนตรี และคณะ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการจัดหาน้ำให้ราษฎร หมู่ที่ 8 (บ้านไอร์จาดา) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการจัดหาน้ำให้ราษฎร หมู่ 8 (บ้านธนูศิลป์) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมรับฟังบรรยายสรุปภาพรวมและติดตามผลการดำเนินงาน ต.โคกสะตอ อ.รือเสาะ จว.น.ธ.โดยมี พล.อ.เกื้อกูล อินนาจักร์ รอง ผอ.รมน.ภาค 4 สน.(1) ร่วมคณะติดตาม

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับ " พล.อ.ธีรชัย นาควานิช องคมนตรี ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานพื้นที่นราธิวาส "

Comments are closed.