รอง ผอ.รมน.ภาค 4 เป็นผู้แทน มทภ.4 ให้การต้อนรับหน.คณะทำงานพัฒนาการสรรพกำลังกลาโหม

12 มิถุนายน 2018 | การปฏิบัติงานของ ทภ.๔/ศปก.ทภ.๔/กอ.รมน.ภาค ๔
Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

เมื่อ 12 มิ.ย.61 , 0915 พล.ต.เอกพันธ์  สุวรรณวิจิตร รอง ผอ.รมน.ภาค 4 พร้อมด้วย พ.อ.ภาสกร  ทวีตา รอง เสธ.ทภ.4 เป็นผู้แทน มทภ.4 ให้การต้อนรับ พล.อ.ภูมิพิพัฒน์  ฉวีพัฒน์ หน.คณะทำงานพัฒนาการสรรพกำลังกลาโหม และคณะ ในโอกาสเดินทางมาประชุมหารือเพื่อพิจารณาแนวทางการนำกำลังพลสำรองมาสนับสนุนภารกิจ กห. ในการบรรเทาภัยพิบัติสาธารณะ โดยมี ผอ.กกพ.ทภ.4 , รอง ผอ.กกร.ทภ.4 , ผู้แทน มทบ.41 และ หน.ฝ่ายสรรพกำลัง ทภ.4 ฯลฯ เข้าร่วมประชุม  ณ ห้องประชุม 4 บก.ทภ.4  ค่ายวชิราวุธ  จว.น.ศ.

IMG_9838 IMG_9842 IMG_9844 IMG_9846 IMG_9849 IMG_9853 IMG_9855 IMG_9862 IMG_9863 IMG_9873 IMG_9875 IMG_9890 IMG_9896 IMG_9897 IMG_9898 IMG_9900 IMG_9905 IMG_9910 IMG_9916 IMG_9918 IMG_9922 IMG_9925

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับ " รอง ผอ.รมน.ภาค 4 เป็นผู้แทน มทภ.4 ให้การต้อนรับหน.คณะทำงานพัฒนาการสรรพกำลังกลาโหม "

Comments are closed.