พล.ต.เอกพันธ์ สุวรรณวิจิตร รอง ผอ.รมน.ภาค 4 เป็นประธานการประชุมเตรียมการประกวดหมู่บ้าน อพป.

12 มิถุนายน 2018 | การปฏิบัติงานของ ทภ.๔/ศปก.ทภ.๔/กอ.รมน.ภาค ๔
Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

เมื่อ 12 มิ.ย.61 , 1330 พล.ต.เอกพันธ์ สุวรรณวิจิตร รอง ผอ.รมน.ภาค 4 เป็นประธานการประชุมเตรียมการประกวดหมู่บ้าน อพป. และพิจารณาคัดเลือกชุดครูฝึกและวิทยากรดีเด่น ระดับภาคประจำปี 2561 ณ ห้องประชุม 1 บก.ทภ.4 ค่ายวชิวุธ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

1 2 3 4 5 6

 

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับ " พล.ต.เอกพันธ์ สุวรรณวิจิตร รอง ผอ.รมน.ภาค 4 เป็นประธานการประชุมเตรียมการประกวดหมู่บ้าน อพป. "

Comments are closed.