กองบัญชาการ กองทัพภาคที่ 4 ทดสอบสมรรถภาพร่างกายกำลังพล ประจำปี 61 ครั้งที่ 2

15 มิถุนายน 2018 | การปฏิบัติงานของ ทภ.๔/ศปก.ทภ.๔/กอ.รมน.ภาค ๔
Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

เมื่อ 14 มิ.ย.61 พล.ต.จะนะ  ปรีชา เสนาธิการกองทัพภาคที่ 4 สังเกตการณ์และกำกับดูแลการทดสอบสมรรถภาพร่างกายของกำลังพล สังกัด บก.ทภ.4 ประจำปี 2561 ครั้งที่ 2 ณ สนามทดสอบร่างกาย หน้าอาคารกองบัญชาการ กองทัพภาคที่ 4 ค่ายวชิราวุธ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช โดยมีกำลังพลนายทหารสัญญาบัตร นายทหารประทวน เข้ารับการทดสอบสมรรถภาพร่างกายกว่า 200 นาย

โดยในสถานีวิ่ง ระยะทาง 2 กม. เสนาธิการกองทัพภาคที่ 4 ได้ร่วมวิ่งกับกำลังพลที่ทดสอบสมรรถภาพร่างกายด้วยDSC00469 DSC00510 DSC00520 DSC00568 DSC00640 DSC00681 DSC00841 DSC00869 DSC00894 DSC00452 DSC00467 DSC00480 DSC00485 DSC00490 DSC00496 DSC00501 DSC00538 DSC00587 DSC00601 DSC00657 DSC00681 DSC00688 DSC00818 DSC00841 DSC00853 DSC00917 DSC01007 DSC01035 DSC01080 DSC01088

Share on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับ " กองบัญชาการ กองทัพภาคที่ 4 ทดสอบสมรรถภาพร่างกายกำลังพล ประจำปี 61 ครั้งที่ 2 "

Comments are closed.