Last Update

มทภ.4 เป็นประธานในพิธีสวนสนามและกระทำสัตย์ปฎิญาณตนสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนชุดคุ้มครองตำบล

10 พฤษภาคม 2018

เมื่อ 9 พ.ค.61,1500 พล.ท.ปิยวัฒน์ นาควานิช มทภ.4/ผอ รมน.ภาค 4 เป็นประธานในพิธีสวนสนามและกระทำสัตย์ปฎิญาณตนสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนชุดคุ้มครองตำบล จว.ป.น. เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและมอบแนวทางการปฎิบัติงานให้กับผู้เข้าร่วมพิธี ณ สนามกีฬากลาง จว.ป.น.

Read More

มทภ.4 เป็นประธานในพิธีมอบหนังสือรับรองการทำประโยชน์(น.ส.3 ก.)

10 พฤษภาคม 2018

เมื่อ 9 พ.ค.61,1330 พล.ท.ปิยวัฒน์ นาควานิช มทภ.4/ผอ.รมน.ภาค 4 เป็นประธานในพิธีมอบหนังสือรับรองการทำประโยชน์(น.ส.3 ก.) จำนวน 542 แปลง ตามโครงการ “วันนี้ที่รอคอย 542” ณ สนามกีฬาโรงเรียนชุมชนบ้านซากอ ต.ซากอ อ.ศรีสาคร จว.น.ธ.  

Read More

มทภ.4 เป็นประธานในพิธีเปิดตลาดน้ำท่าเสด็จ

10 พฤษภาคม 2018

เมื่อ 9 พ.ค.61,1900 พล.ท.ปิยวัฒน์ นาควานิช มทภ.4/ผอ.รมน.ภาค 4 เป็นประธานในพิธีเปิดตลาดน้ำท่าเสด็จ วิถีหนองจิก และร่วมชมการแสดงแสง สี เสียง สืบสานเล่าขานตำนานเมืองเก่า “ถิ่นข้าวดี วิถีริมนำ้ งดงามวัฒนธรรม” ณ บริเวณตลาดน้ำท่าเสด็จ ริมคลองตุยง อ.หนองจิก จว.ป.น.

Read More

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเป็นองค์ประธานเปิดโครงการกำลังใจ

4 พฤษภาคม 2018

เมื่อ 3 พ.ค.61,1100 พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเป็นองค์ประธานเปิดโครงการกำลังใจ ณ เรือนจำจังหวัดนราธิวาส อ.เมือง จว.น.ธ. โดยมี พล.ท.ปิยวัฒน์ นาควานิช มทภ.4/ผอ.รมน.ภาค 4 เฝ้าฯ รับเสด็จ

Read More

มทภ.4 เป็นประธานการประชุมการดำเนินงานโครงการพาคนกลับบ้าน

2 พฤษภาคม 2018

เมื่อ 2 พ.ค.61,1300 พล.ท.ปิยวัฒน์ นาควานิช มทภ.4/ผอ.รมน.ภาค 4 เป็นประธานการประชุมการดำเนินงานโครงการพาคนกลับบ้าน ณ ห้องประชุมพระยานราศัยสุนทร ชั้น 3 ศาลากลาง จว.น.ธ.

Read More

มทภ.4 เป็นประธานประชุม การแก้ปัญหา การจัดระบียบในพื้นที่ จว.ก.บ.

1 พฤษภาคม 2018

เมื่อ 1 พ.ค.61,1000 พล.ท.ปิยวัฒน์ นาควานิช มทภ.4/ผอ.รมน.ภาค 4/ผบ.กกล.รส.ทภ.4 เป็นประธานการประชุม การแก้ปัญหา การจัดระบียบในพื้นที่ จว.ก.บ. ณ ห้องประชุมศาลากลาง จว.ก.บ.

Read More

เสธ.ทภ.4 ตรวจเยี่ยมการคัดแยกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ

1 พฤษภาคม 2018

เมื่อ 1 พ.ค.61,1000 พล.ต.จะนะ ปรีชา เสธ.ทภ.4 พร้อมด้วยคณะเดินทางเข้า ตรวจเยี่ยมการคัดแยกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ผลัดที่ 1/61 ณ สโมสรรื่นฤดี. ค่ายวชิราวุธ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

Read More

มทภ.4 ให้การต้อนรับ องคมนตรี ในการประชุมติดตามโครงสร้างบริหารโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้

30 เมษายน 2018

เมื่อ 30 เม.ย.61,0900 พล.อ.ธีรชัย นาควานิช องคมนตรี ประชุมติดตามความคืบหน้าการมอบหมายงานและหน้าที่ตามโครงสร้างบริหารโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ โรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ อ.เมือง จว.ย.ล. โดยมี พล.ท.ปิยวัฒน์ นาควานิช มทภ.4/ผอ.รมน.ภาค 4 ให้การต้อนรับและร่วมประชุม

Read More

มทภ.4/ผอ.รมน.ภาค 4 ตรวจสถานที่เพื่อเตรียมการฝึกอบรมวิชาชีพผู้เข้าร่วมโครงการพาคนกลับบ้าน

30 เมษายน 2018

เมื่อ 28 เม.ย.61,1400 พล.ท.ปิยวัฒน์ นาควานิช มทภ.4/ผอ.รมน.ภาค 4 ตรวจความคืบหน้าการดำเนินการติดตั้งระบบไฟฟ้า ประปา การปรับปรุงโรงเรือนเลี้ยงไก่ พบปะผู้เข้าร่วมโครงการพาคนกลับบ้าน และตรวจสถานที่เพื่อเตรียมการฝึกอบรมวิชาชีพ ณ นิคมอุตสาหกรรมฮาลาล อ.ปะนาเระ จว.ป.น.

Read More

รอง ผอ.รมน.ภาค 4 ตรวจติดตามแผนงานโครงการปรองดองสมานฉันท์ ประจำปี 2561

30 เมษายน 2018

เมื่อ 28 เม.ย.61 พล.ต.อรรถพร อินทรทัต รอง ผอ.รมน.ภาค 4 / รอง ผอ.ศปป.กอ.รมน.ภาค 4 พร้อมคณะ เดินทางไปยังโรงเรียนบ้านหมากปรก ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เพื่อตรวจติดตามแผนงานโครงการปรองดองสมานฉันท์ ประจำปี 2561 และลงพื้นที่ตรวจแผนงานชุมชนปรองดองเพื่อการพัฒนา(โครงการอาหารกลางวัน) โดยมี พล.ร.ต.บวร มัทวานุกุล รอง ผอ.รมน.จังหวัด ภ.ก.(ท)ให้การต้อนรับ และติดตามคณะ

Read More

มทภ.4/ผอ.รมน.ภาค 4 รับมอบตัวผู้เห็นต่าง จำนวน 10 ราย

30 เมษายน 2018

แม่ทัพภาคที่ 4 รับรายงานตัว 10 เยาวชนแนวร่วมกลุ่มใหม่ที่ถูกชักจูงเข้าร่วมก่อเหตุรุนแรง ในพื้นที่ อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา เพื่อร่วมสร้างสันติสุขชายแดนใต้ (27 เมษายน 2561) เวลา 10.00 น. ที่หน่วยเฉพาะกิจสงขลา ตำบลท่าม่วง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา พลโท ปิยวัฒน์ นาควานิช แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เดินทางรับมอบตัวผู้เห็นต่างจากรัฐที่เข้ารายงานตัวขอเข้าร่วมโครงการพาคนกลับบ้านสู่กระบวนการยุติธรรม เพื่อร่วมพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีผู้เห็นต่างจากรัฐมารายงานตัวแสดงตน

Read More

มทภ.4 ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ และนักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)

26 เมษายน 2018

เมื่อ 25 เม.ย.61 คณะอาจารย์ และนักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 60 เดินทางมาดูกิจการและศึกษาภูมิประเทศภาคใต้ ได้เข้าสักการะ อนุสาวรีย์วีรไทย , อนุสาวรีย์รัชกาลที่ ๖ ในค่ายวชิราวุธ หลังจากนั้นได้ ไปกระทำพิธีสักการะพระมหาธาตุ และเข้ารับฟังบรรยายสรุปจาก จังหวัดนครศรีธรรมราช, กองทัพภาคที่ 4 และ โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมี พล.ท.ปิยวัฒน์ นาควานิช มทภ.4, นายจำเริญ ทิพยพงศ์ธาดา ผวจ.นครศรีธรรมราช

Read More

รอง มทภ.4 มอบนโยบายการฝึกทหารใหม่รุ่นปี 2561

24 เมษายน 2018

เมื่อ 24 เม.ย.61 , 0930 พล.ต.สิทธิพร มุสิกะสิน รอง มทภ.4 เป็นผู้แทน มทภ.4 เป็นประธานการประชุมชี้แจง และมอบนโยบายการฝึกทหารใหม่รุ่นปี 2561 ผลัดที่ 1 โดยมี ผู้ฝึกทหารใหม่ , ครูนายสิบ และ ครูทหารใหม่ ทั้ง 43 หน่วยฝึก ร่วมการประชุม ณ สโมสรรื่นฤดี ค่ายวชิราวุธ จว.น.ศ.

Read More

มทภ.4 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ “ปั่นปันบุญ สองล้อต่อบุญ

23 เมษายน 2018

เมื่อ 22 เม.ย.61 0800 พล.ท.ปิยวัฒน์ นาควานิช มทภ.4/ผอ.รมน.ภาค 4 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ปั่นปันบุญ สองล้อต่อบุญ อุบลราชธานี-กรุงเทพมหานคร-ปัตตานี” ห้วง 2-22 เม.ย.61 เพื่อนำรายได้เดินทางไปทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดตานีนรสโมสร พระอารามหลวง จว.ป.น. โดยมีนักปั่นจากทั่วประเทศ เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 120 คน และมียอดทำบุญขั้นต้น จำนวน 2,674,905 บาท ณ

Read More

มทภ.4 ตรวจเยี่ยมพบปะผู้เข้าร่วมโครงการพาคนกลับบ้าน

23 เมษายน 2018

เมื่อ 21 เม.ย.61,1200 พล.ท.ปิยวัฒน์ นาควานิช มทภ.4/ผอ.รมน.ภาค 4 ตรวจเยี่ยมพบปะผู้เข้าร่วมโครงการพาคนกลับบ้าน และประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินการปรับปรุง ติดตั้งระบบไฟฟ้า ประปา ณ นิคมอุตสหกรรมฮาลาล อ.ปะนาเระ จว.ป.น.  

Read More

มทภ.4 รับตัวสมาชิกกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบเข้าโครงการพาคนกลับบ้าน

23 เมษายน 2018

เมื่อ 21 เม.ย.61,1030 พล.ท.ปิยวัฒน์ นาควานิช มทภ.4/ผอ.รมน.ภาค 4 รับมอบตัวสมาชิกกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบ จำนวน 2 คน คือนายอาลีหย๊ะ อามิง อายุ 36 ปี และนายอัลดุล รอเซะหยี อายุ 60 ปี ณ ร้อย.ทพ.4409 ต.ปะเสยะวอ อ.สายบุรี จว.ป.น.

Read More

ผบ.ทบ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมระนอง

20 เมษายน 2018

วันที่20 เม.ย.61 พลเอกเฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการทหารบก ลงพื้นที่จังหวัดระนองโดยมีนายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ให้การต้อนรับ คณะที่ท่าอากาศยานระนอง พร้อมด้วยกองทหารเกียรติยศ โดยผบ.ทบ และคณะเดินทางไปที่ห้องประชุม กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนแยก 1 ค่ายรัตนรังสรรค์ ต.ราชกรูด อ.เมืองระนอง เพื่อรับฟังบรรยายสรุปของหน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารราบที่ 25 กองกำลังเทพสตรี พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการ และถ่ายภาพร่วมกับกำลังพล จากนั้นคณะได้เดินทางโดยเฮลิคอปเตอร์ไปตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่จุดเฝ้าตรวจชายแดนที่ 4105 ต.ปากจั่น อ.กระบุรี

Read More

มทน.4 ได้เข้าตรวจพื้นที่ติดตามความคืบหน้า จ.ระนอง

19 เมษายน 2018

วันที่ 18 เม.ย. 61 เวลา 1700 น. พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ มทน.4 ได้เข้าตรวจพื้นที่ติดตามความคืบหน้า การแก้ปัญหาข้อพิพาทพื้นที่ป่าสาธารณประโยชน์ ทุ่งสงวนเลี้ยงสัตว์ใน ม. 3         ต. บางพระ อ. ละอุ่น จ.ระนอง ซึ่งถูก นายทุนบุกรุกพื้นที่ จำนวน 1,200 ไร่ โดยมี

Read More