บางตอนที่น่าสนใจของบางผลงาน (ที่ไม่ได้รับรางวัล)
ในการประกวดเรียงความเรื่อง “แผ่นดินของพ่อบนด้ามขวานทอง”

“...คนเราเกิดมาล้วนปรารถนาสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิต แต่สิ่งที่ดีที่สุดไม่สามารถเข้ามาในชีวิตของคนทุกคนได้ บางคนเฝ้ารอด้วยความหวัง หวังว่าสิ่งที่ดีจักเข้ามา ทว่าสำหรับประชาชนบนถิ่นขวานทองของไทยแล้วไซร้ คงจะเป็นผู้โชคดี ด้วยเพราะมีสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตคือ การเกิดมาบนผืนแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง แผ่นดินอันอุดมสมบูรณ์ด้วยสินทรัพย์ มีอู่ข้าวอู่น้ำไว้หล่อเลี้ยงสรรพชีวิตให้อยู่ดีมีสุข มีศาสนาช่วยยึดเหนี่ยว ปลอบประโลม จรรโลงจิตใจ สร้างสังคมงดงามเป็นสยามเมืองยิ้ม เหนือสิ่งอื่นใด เราต่างมีร่มพระบารมีแห่งองค์พระมหากษัตริย์สถิตเป็นมิ่งขวัญศูนย์รวมใจของคนไทยทั้งชาติ...”
(ผลงานของ นายขจรศักดิ์  เหมทานนท์ 
นักเรียนชั้น ม.๖  ร.ร.เบญจมราชูทิศ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช)

 

                                                                                          สิ่งสำคัญนั่นหรือคือประหยัด        เศรษฐกิจไม่ติดขัดขจัดเสี้ยนหนาม
                                                                                   เน้นรายรับรายจ่ายให้พองาม              ทั่วเขตคามหากทำได้ไม่ระทม
                                                                                  ความพอเพียงเพียงพอไม่ก่อหนี้           ชีวิตนี้จะมีสุขทุกข์ไม่ข่ม
                                                                                  ความพอดีดีหนักหนาน่านิยม                ร่วมชื่นชมตามรอยบาทชาติเจริญ.
                                        (ผลงานของ  นางสาวปัณณธิดา  ประภัสสร ชั้น ม.๕ ร.ร.จุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช อ.เมือง  จ.นครศรีธรรมราช)

 

     “องค์สมเด็จภูมิพลของปวงข้า                     เป็นยิ่งกว่าพระเจ้าแผ่นดินที่นับถือ

เป็นยิ่งกว่ามหากษัตริย์อันเลื่องลือ                    จึงนับถือพระองค์ท่านยิ่งกว่าใคร

แผ่นดินไทยแผ่นดินทองแผ่นดินพ่อ             จงอย่าท้อจำเอาไว้นะลูกหนา

พ่อจะสอนให้เจ้าเติบโตมา                                       บนแผ่นดินที่เรียกว่า “ด้ามขวานทอง”.

(ผลงานของ  เด็กหญิงอทิตยา    โง้วตะวันด  ชั้น ม.๒       ร.ร.จุ๋งฮัวโซะเซียว อ.กันตัง จ.ตรัง)

 


      “ถิ่นใดแล้งขาดน้ำประทานให้                      ทำฝนใหม่ฟ้าใหม่ถูกใจหนา
ขุดคูคลองสร้างเขื่อนฝายได้ทำนา                    เพื่อประชาอยู่ดีมีข้าวกิน
ยามน้ำนองท่วมท้นจนล้นเอ่อ                            ธ เสนอเก็บไว้ใช้ระบายสิ้น
ดับไฟร้อนดับไฟทุกข์สุขชีวิน                             องค์ภูมินทร์ล้นเกล้าของชาวไทย
สะพายกล้องในมือถือแผนที่                              ทุกอย่างพลีเพื่อประชาจะหาไหน
ย่ำพระบาทไปทั่วทุกครัวไทย                             ดุจร่มโพธิ์ร่มไทรในแผ่นดิน”.        

(ผลงานของ  นางสาวนรีกานต์  ชิตจันทร์ ชั้น ม.๔/๒ ร.ร.กันตังพิทยากร อ.กันตัง จ.ตรัง)

 

       แดนสยามถิ่นไทยอันลือชื่อ                            ประมุขถือทศพิธราชธรรม
บำบัดทุกข์บำรุงสุขยังจดจำ                                   ทรงชี้นำความเจริญสู่ปวงชน
เศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงชีวา                                   เหล่าประชาหลุดพ้นความยากจน
โครงการหลวงปรากฏค่ามากล้น                           ทุกแห่งหนซาบซึ้งน้ำพระทัย
ด้วยพระมหากรุณาธิคุณ                                        พระบารมีค้ำจุนขวานทองไทย
ทุกเชื้อชนสดุดีสุดหัวใจ                                        ถวายชัยมงคลองค์ราชันย์

(ผลงานของ  เด็กชายภูวิชญ์  เนาวรัตน์    ชั้น ม.๓ ร.ร.นวมินทราชูทิศทักษิณ อ.เมือง จ.สงขลา)

 

 

    แผ่นดินพ่อแผ่นดินธรรมนำสุขศานต์            บนด้ามขวานเหลืองทองผ่องสดใส
สองพระบาทยาตราทั่วหล้าไทย                       พลิกฟื้นให้สยามงามจำรูญ
พระเสโทหลั่งรินทุกถิ่นที่                                  พระบารมีคุ้มไทยไม่สิ้นสูญ
หลายแนวทาง ธ ดำริผลิเพิ่มพูน                      ไทยเทิดทูนขอพระองค์ทรงพระเจริญ

(ผลงานของ  นายพงศ์พล  ภูวกาญจนะ (ชั้น ม.๓  ร.ร.ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช)

 

     พระเป็นผู้อยู่เบื้องหลังของชีวิต                   พระเป็นผู้สร้างกำลังจิตให้สดใส
พระเป็นผู้ให้ขวัญกำลังใจ                                 พระเป็นผู้สร้างไทยให้ร่มเย็น
ไทยอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้                                    ความลำบากทุกทุกที่ท่านทรงเห็น
ประชาราษฎร์ทั้งปวงไม่ลำเค็ญ                         ท่านนั้นเป็นผู้ชี้ทางนำปวงชน
เศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงชีวิต                             ปลูกสำนึกในใจจิตให้ฝึกฝน
อยู่หนใดให้รู้จักประมาณตน                              อย่าใช้เงินให้ล้นพ้นจนระวัง
เมื่อชีวิตมีความทุกข์มากเกินไป                        พระดำรินำทางให้ใจมีหวัง
เราคนไทยขอร่วมรวมพลัง                                กล่าวดังดังขอพระองค์ทรงพระเจริญ
(ผลงานของ  ด.ช.อภิสิทธิ์  นิลเกตุ ชั้น ม.๓/๑ ร.ร.กันตังพิทยากร อ.กันตัง จ.ตรัง)

 

        “จะยากจนข้นแค้นแสนสาหัส                   จะพรากพลัดอยู่แห่งใดไกลสุดแสน
จะพิการแสนอนาถสุดขาดแคลน                      จะแร้นแค้นอยู่หนใดในแผ่นดิน
น้ำพระทัยของพระองค์ส่งไปถึง                        เป็นที่พึ่งที่ลูกไทยใฝ่ถวิล
ท่านทรงห่วงปวงประชาเรื่องหากิน                  ทุกสิ่งสิ้นพ่อหลวงทรงห่วงใย
ยามนี้ท่านทรงประชวรลูกป่วนปั่น                      ทุกวี่วันไทยสลดไม่สดใส
อยากให้พ่อหายป่วยด้วยเร็วไว                          ทุกผองไทยใฝ่จงรักและภักดี
ขอให้พ่อมีแต่สุขเกษมสันต์                              ทุกคืนวันจงไร้ทุกข์มีสุขศรี
ปวงประชาขอเดชะพระภูมี                                ด้วยภักดีขอพระองค์ทรงพระเจริญ”.


(ผลงานของ ด.ญ.วรกัญญา  แก้วเรือง ชั้น ม.๓ ร.ร.จุฬาภรณราชวิทยาลัย อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช)

 

      เย็นร่มเกล้าปกเกศประเทศชาติ               ประชาราษฎร์อิ่มสุขทุกสถาน
ด้วยบุญญาบารมีปรีชาชาญ                          ขององค์ท่านราชาราชแห่งชาติไทย
พระภูมีภูมิพลมหาราช                                  รอยพระบาททั่วทั้งแคว้นแดนไหนไหน
พระทรงงานเหนื่อยหนักนั้นเพื่อใคร              หยาดเหงื่อไหลรินเพื่อราษฎร์เพื่อชาติชน


(ผลงานของ นางสาววรัญญา  พงศาปาน   ชั้น ม.๖/๑  ร.ร.ควนขนุน  อ.ควนขนุน จ.พัทลุง)

 

       ๘๔ พรรษาแล้วหนอพ่อของชาติ             เย็นศิระฝ่าพระบาททุกหย่อมหญ้า
ด้วยพ่อทรงเป็นกษัตริย์นักพัฒนา                    ปวงประชาเป็นสุขถ้วนทุกคน
ทั้งแหล่งน้ำทั้งผืนป่าก็ชุ่มฉ่ำ                            ร่ายลำนำความร่มรื่นชื่นทุกหน
รอยพระบาทพ่อเหยียบย่างกลางสายชล         สุธาดลสิ้นลำเค็ญล้วนเย็นใจ
พ่อทรงชี้แนวทางแห่งชีวิต                               เศรษฐกิจพอเพียงที่สดใส
ทุกเรื่องราวพ่อพัฒนาให้ก้าวไกล                     ประชาไทยสุขใต้พระบารมี.


(ผลงานของ นายไกรสร  โสมะ ชั้นปีที่ ๑ สำนักวิชาศิลปศาสตร์ หลักสูตรรัฐศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช)