Untitled Document
หน้าแรก ผู้บังคับบัญชา ภารกิจ กระดานสนทนา ติดต่อศูนย์ฯ  
"กำลังพล ทบ.ทุกนายสามารถมีส่วนร่วมในการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ได้ โดยร่วมกันตรวจสอบเว็บไซต์ที่บ่อนทำลาย สถาบันฯ และรายงานให้ ทบ.ทราบ ทาง e-mail: net2551@gmail.com หรือ 02-2977319 เพื่อรวบรวมและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการต่อไป" : [ 14-14-555]
Untitled Document
 
 
- เพลงทหารราบจอมพิฆาต
- เพลงน้ำใจดับไฟแผ่นดิน
- เพลงฝากเพลงก่อนลาสัญญาจากใจ
- เพลงพระมิ่งขวัญของประเทศ
- เพลงรวมใจซ่อมปลายด้ามขวาน
 
ลิงค์
กองกำลังพล กองทัพภาคที่ 4
กองทัพภาคที่ 1
กองทัพภาคที่ 2
กองทัพภาคที่ 3
กองทัพภาคที่ 4
ศูนย์ผลิตรายการและข่าว ทภ.4
กองทัพบก
กอ.รมน.ภาค 4 สน.
มทบ.41
มทบ.42
พล.ร.5
โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ
โรงพยาบาลค่ายวิภาวดีรังสิต
จทบ.ช.พ.
รพ.ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร
จทบ.ส.ฎ.
จทบ.ป.น.
รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร
กองการกำลังพล กรมสารบรรณทหารบก
กรมกำลังพลทหารบก
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
กระทรวงกลาโหม
กรมกิจการพลเรือนทหารบก
สถานีวิทยุกองทัพบก
ข่าวทหารบก สลก.ทบ.
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 1
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 2
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
กองกำลังเทพสตรี
สมาคมแม่บ้าน ทบ.สาขา ทภ.4
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพบก
จังหวัดทหารบกทุ่งสง
ศูนย์การเรียนรู้ กองทัพภาคที่ 4
กองพันทหารช่างที่ 5
กองพลพัฒนา 4
นิตยสารยุทธโกษ
 
ดาวน์โหลด

 
ราคาน้ำมันวันนี้


ราคาทองวันนี้


จำนวนคนเข้าวันนี้ :364
จำนวนคนเข้าเมื่อวาน :428
จำนวนคนเข้าทั้งหมด :1925353
จำนวนคนเข้าเดือนที่แล้ว:137506
วันศุกร์ ที่ 28 กรกฏาคม พ.ศ.2560
:: ผู้พันฝายมีชีวิตให้การต้อนรับคณะ พันเอกยุทธพร สุบรรณภาส
พ.อ.ภัทรชัย แทนขำ ผู้พันฝายมีชีวิตให้การต้อนรับคณะพันเอกยุทธพร สุบรรณภาส และรองหัวหน้าศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบก และพันเอกวินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก
เมื่อ 17 มี.ค.60 พ.อ.ภัทรชัย แทนขำ ผู้พันฝายมีชีวิตให้การต้อนรับคณะพันเอกยุทธพร สุบรรณภาส และรองหัวหน้าศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบก และพันเอกวินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมฝายมีชีวิตควนจง ต.ควนจง อ.นาหม่อม จ.สงขลา ในการนี้มีเครื่อข่ายฝายมีชีวิตแห่งประเทศไทยไปร่วมเสวนาฝาย ณ ฝายมีชิตควนจง ต.ควนจง อ.นาหม่อม จ.สงขลา

>>ดาวน์โหลดเอกสารแนบ
เขียนโดย : ศูนย์ปรองดอง 18-05-2560 เวลา 09:41:15 น.
 
 
ไม่มีภาพประกอบ  

Releted Link  
  ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป กอ.รมน.ภาค 4 จัดกิจกรรมอาสาสมัครรักประเทศไทย
๘ มิ.ย.๖๐ กอ.รมน.จังหวัด น.ธ. จัดกิจกรรมโครงการสร้างความเข้มแข็งสู่การปฏิรูปสังคม
กอ.รมน.จังหวัด ร.น. จัดกิจกรรมคนไทยหัวใจเดียวกัน
15 มิถุนายน 2560 ศปป.กอ.รมน.ภาค๔
พล.ต.ฐิติ ติตถะสิริ ผบ. มทบ.44 เข้าร่วมพิธีเปิดฝายมีชีวิตช่องนางรอตามโครงการ รักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน
 


Untitled Document ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 4 (ศปส.ศปก.ทภ.4)
www.pr4army.com อีเมล์ pr4army@gmail.com โทรศัพท์ 075-383418 โทร.ทบ.40054