Untitled Document
เรื่องราวร้องทุกข์
   
กองทัพภาคที่ 4 ได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการประพฤติมิชอบ ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่ สายด่วน 1299 หรือตู้ ปณ 444 และหน่วยทหารในพื้นที่กองทัพภาคที่ 4 หรือ โทร 075383405 ในวัน และเวลาราชการ : [ 14-14-552] "กำลังพล ทบ.ทุกนายสามารถมีส่วนร่วมในการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ได้ โดยร่วมกันตรวจสอบเว็บไซต์ที่บ่อนทำลาย สถาบันฯ และรายงานให้ ทบ.ทราบ ทาง e-mail: net2551@gmail.com หรือ 02-2977319 เพื่อรวบรวมและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการต่อไป" : [ 14-14-555]
Untitled Document
 
 
- เพลงทหารราบจอมพิฆาต
- เพลงน้ำใจดับไฟแผ่นดิน
- เพลงฝากเพลงก่อนลาสัญญาจากใจ
- เพลงพระมิ่งขวัญของประเทศ
- เพลงรวมใจซ่อมปลายด้ามขวาน
 
ลิงค์
กองกำลังพล กองทัพภาคที่ 4
กองทัพภาคที่ 1
กองทัพภาคที่ 2
กองทัพภาคที่ 3
กองทัพภาคที่ 4
ศูนย์ผลิตรายการและข่าว ทภ.4
กองทัพบก
กอ.รมน.ภาค 4 สน.
มทบ.41
มทบ.42
พล.ร.5
โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ
โรงพยาบาลค่ายวิภาวดีรังสิต
จทบ.ช.พ.
รพ.ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร
จทบ.ส.ฎ.
จทบ.ป.น.
รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร
กองการกำลังพล กรมสารบรรณทหารบก
กรมกำลังพลทหารบก
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
กระทรวงกลาโหม
กรมกิจการพลเรือนทหารบก
สถานีวิทยุกองทัพบก
ข่าวทหารบก สลก.ทบ.
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 1
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 2
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
กองกำลังเทพสตรี
สมาคมแม่บ้าน ทบ.สาขา ทภ.4
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพบก
จังหวัดทหารบกทุ่งสง
ศูนย์การเรียนรู้ กองทัพภาคที่ 4
กองพันทหารช่างที่ 5
กองพลพัฒนา 4
นิตยสารยุทธโกษ
 
ดาวน์โหลด

 

จำนวนคนเข้าวันนี้ :558
จำนวนคนเข้าเมื่อวาน :1635
จำนวนคนเข้าทั้งหมด :2008072
จำนวนคนเข้าเดือนที่แล้ว:168507
วันศุกร์ ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2560
:: ๖ ก.ค.๖๐ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.๔๖ ได้นำน้องๆ รด.จิตอาสา
หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.๔๖ ได้นำน้องๆ รด.จิตอาสา ในส่วนของศูนย์ย่อยโรงเรียนจงฝามูลนิธิ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา จำนวน ๓๐ นาย ออกเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่บริเวณตลาดสด อำเภอเบตง
เมื่อ ๖ ก.ค.๖๐,๑๔๓๐-๑๖๐๐ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.๔๖ ได้นำน้องๆ รด.จิตอาสา ในส่วนของศูนย์ย่อยโรงเรียนจงฝามูลนิธิ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา จำนวน ๓๐ นาย ออกเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่บริเวณตลาดสด อำเภอเบตง เกี่ยวกับพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย และหน้าที่ของพลเมือง ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย พี่น้องประชนในพื้นที่ให้การตอบรับและชื่นชมการปฏิบัติหน้าที่ของน้องๆ รด.จิตอาสาเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ ในการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ รด.จิตอาสา ของหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.๔๖ ได้คำนึงถึงความปลอดภัยของน้องๆนักศึกษาวิชาทหารเป็นสำคัญ เนื่องจากยังคงมีผู้ไม่หวังดีก่อเหตุความรุนแรงในพื้นที่อยู่อย่างต่อเนื่อง
เขียนโดย : ศูนย์ปรองดอง 07-07-2560 เวลา 09:19:07 น.
 
 
คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ :  

Releted Link  
   


Untitled Document ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 4 (ศปส.ศปก.ทภ.4)
www.pr4army.com อีเมล์ pr4army@gmail.com โทรศัพท์ 075-383418 โทร.ทบ.40054