Untitled Document
หน้าแรก ผู้บังคับบัญชา ภารกิจ กระดานสนทนา ติดต่อศูนย์ฯ  
กองทัพภาคที่ 4 ขอเชิญพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557 โดยในส่วนของกองทัพภาคที่ 4 กำหนดจัดกิจกรรม ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ในห้วงวันที่ 4-5 ธันวาคม 2557 โดยมีกิจกรรมการลงนามถวายพระพร กิจกรรมการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์จากศูนย์ศิลปาชีพ และชมการแสดงจากชุดการของโรงเรียนต่างๆ โดยเริ่มตั้งแต่เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.0-7538-3418 ในวัน และเวลาราชการ : [ 14-25-554] ด้วยวันที่ ๘ ธ.ค. ๕๗ เป็นวันครบรอบ ๗๓ ปี วันวีรไทย ประจำปี ๕๗ ซึ่ง ทภ.๔ และ นขต.ทภ.๔ ได้กำหนดจัดกิจกรรมพร้อมกันทั่วพื้นที่ภาคใต้ เพื่อเป็นการรำลึกถึงวีรกรรม ของวีรชนที่ได้อุทิศเลือดเนื้อและชีวิตเพื่อปกป้องเอกราชของไทย โดยมีกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย พิธีบวงสรวงดวงวิญญาณวีรไทย, พิธีสดุดีวีรไทย, พิธีตักบาตร, พิธีทำบุญอัฐิอุทิศ, การประกวดพวงมาลา, การแสดงมหรสพในช่วงกลางคืน และกิจกรรมอื่นๆ โดยจัดกิจกรรม จำนวน ๔ พื้นที่ ได้แก่ ค่ายเขตอุดมศักดิ์ อ.เมือง จว.ช.พ. โดย จทบ.ช.พ. ค่ายวชิราวุธ อ.เมือง จว.น.ศ. โดย ทภ.๔/ศปก.ทภ.๔ ค่ายเสนาณรงค์ อ.หาดใหญ่ จว.ส.ข. โดย มทบ.๔๒ และค่ายอิงคยุทธบริหาร อ.หนองจิก จว.ป.น. โดย จทบ.ป.น. : [ 14-25-554]
Untitled Document
 
 
- เพลงทหารราบจอมพิฆาต
- เพลงน้ำใจดับไฟแผ่นดิน
- เพลงฝากเพลงก่อนลาสัญญาจากใจ
- เพลงพระมิ่งขวัญของประเทศ
- เพลงรวมใจซ่อมปลายด้ามขวาน
 
ลิงค์
กองกำลังพล กองทัพภาคที่ 4
กองทัพภาคที่ 1
กองทัพภาคที่ 2
กองทัพภาคที่ 3
กองทัพภาคที่ 4
ศูนย์ผลิตรายการและข่าว ทภ.4
กองทัพบก
กอ.รมน.ภาค 4 สน.
มทบ.41
มทบ.42
พล.ร.5
โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ
โรงพยาบาลค่ายวิภาวดีรังสิต
จทบ.ช.พ.
รพ.ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร
จทบ.ส.ฎ.
จทบ.ป.น.
รพ.ค่ายอิงคยุทธบริหาร
กองการกำลังพล กรมสารบรรณทหารบก
กรมกำลังพลทหารบก
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
กระทรวงกลาโหม
กรมกิจการพลเรือนทหารบก
สถานีวิทยุกองทัพบก
ข่าวทหารบก สลก.ทบ.
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 1
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 2
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
กองกำลังเทพสตรี
สมาคมแม่บ้าน ทบ.สาขา ทภ.4
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพบก
จังหวัดทหารบกทุ่งสง
ศูนย์การเรียนรู้ กองทัพภาคที่ 4
กองพันทหารช่างที่ 5
 
ดาวน์โหลด
test file doc
สรุปผลการอบรมวิทยากรโครงการขยา
 
ราคาน้ำมันวันนี้


ราคาทองวันนี้


จำนวนคนเข้าวันนี้ :18
จำนวนคนเข้าเมื่อวาน :626
จำนวนคนเข้าทั้งหมด :1255574
จำนวนคนเข้าเดือนที่แล้ว:86721
วันอังคาร ที่ 07 กรกฏาคม พ.ศ.2558
 
 
คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ : คลิกเพื่อดูภาพขยายของ :  

Releted Link  
 


 


Untitled Document ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 4 (ศปส.ศปก.ทภ.4)
www.pr4army.com อีเมล์ pr4army@gmail.com โทรศัพท์ 075-383418 โทร.ทบ.40054