Last Update

มทน.4 เป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรมศพกำลังพล

18 เมษายน 2018

วันที่ 17 เม.ย.61, 1900 พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ มทน.4 เป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ นางวิภา แก้วประดิษฐ์ สังกัด กกร.ทภ.4 ซึ่งเสียชีวิตด้วยโรคประจำตัว พร้อมทั้งมอบเงินช่วยเหลือให้กับครอบครัว ณ วัดใหญ่ชัยมงคล อ.เมือง จว.น.ศ.      

Read More

รองแม่ทัพภาคที่ 4 ตรวจเยี่ยมด่านความมั่นคง

17 เมษายน 2018

เมื่อ 16 เม.ย.61 , 1500 พล.ต.สิทธิพร มุสิกะสิน รอง มทภ.4 และคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมด่านตรวจความมั่นคงจุฬาภรณ์ กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย ทภ.4 โดยมี กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 15 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 5 รับผิดชอบ ณ จุดตรวจ จุฬาภรณ์ อ.จุฬาภรณ์ จว.น.ศ.

Read More

เสนาธิการ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน สังเกตการจัดการปฐมนิเทศการตรวจเลือกทหารกองเกิน เข้ากองประจำการ ประจำปี 2561

29 มีนาคม 2018

วันที่ 29 มีนาคม 2561 พล.ต.วุฒิไกร คล้ายทอง เสนาธิการ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เดินทางสังเกตการจัดการปฐมนิเทศการตรวจเลือกทหารกองเกิน เข้ากองประจำการ ประจำปี 2561 ณ สโมสรรื่นฤดี ค่ายวชิราวุธ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี พลตรีจะนะ  ปรีชา เสนาธิการกองทัพภาคที่ 4 เป็นประธานในพิธีเปิดการปฐมนิเทศ และมีผู้บังคับหน่วยระดับกองพัน หรือเทียบเท่าที่ได้รับมอบหมายให้เป็นประธานกรรมการฯ แต่ละจังหวัด เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน สำหรับการจัดการปฐมนิเทศการตรวจเลือกฯ ในครั้งนี้ กองทัพภาคที่

Read More

การฝึกอบรมการประสานงานเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

28 มีนาคม 2018

วันที่ 28 มี.ค.61, 1000 พล.ต.เอกพันธ์ สุวรรณวิจิตร รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมการประสานงานเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พลังงาน และอาหาร ในพื้นที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ประจำปี 2561 ณ สโมสรวีรไทย อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช โดยมีส่วนราชการในพื้นที่ ประกอบด้วย กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพื้นที่ภาคใต้ ผู้แทนจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้แทนสำนักงานเกษตรจังหวัด/เกษตรอำเภอ สมาชิกอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ เข้าร่วมการประชุมกว่า 130 คน สำหรับการจัดการฝึกอบรมในครั้งนี้

Read More

แม่ทัพภาคที่ 4/ ผอ.รมน.ภาค 4 ประชุมขับเคลื่อนการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคใต้

15 มีนาคม 2018

วันที่ 15 มีนาคม 2561 พลโทปิยวัฒน์  นาควานิช แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคใต้ ประจำปี 2561 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด หรือผู้แทนใน 14 จังหวัดภาคใต้ พร้อมด้วยการท่องเที่ยวของแต่ละจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมจวน วรรณรัตน์ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 4 ค่ายวชิราวุธ โดยคณะทำงานทีมเศรษฐกิจ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4

Read More

ผบ.ทบ. เป็นประธานพิธีปิดการแข่งขันกีฬาภายใน ทบ. ครั้งที่ 68 จ.สงขลา

15 มีนาคม 2018

วันที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 14.30 น. พลเอกเฉลิมชัย  สิทธิสาท  ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันกีฬาภายใน กองทัพบกครั้งที่ 68 ณ สนามกีฬาจิระนคร  อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมี พลโทปิยวัฒน์  นาควานิช แม่ทัพภาคที่ 4 /ประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขัน กล่าวรายงานและสรุปผลการแข่งขันกีฬากองทัพบกครั้งที่ 68 พร้อมด้วยนายดลเดช  พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ร่วมกับผู้บังคับบัญชาในส่วนกองทัพภาคที่ 4 

Read More

มทภ.4 ร่วมการแข่งขันฟุตบอลอาวุโส กีฬาภายใน ทบ. ครั้งที่ 68

12 มีนาคม 2018

เมื่อ 10 มี.ค.61 พล.ท.ปิยวัฒน์ นาควานิช มทภ.4/ผอ.รมน.ภาค 4 ร่วมการแข่งขันฟุตบอลประเภทอาวุโส ระหว่างทีมอาวุโส กลุ่ม 4 (ทภ.4) กับทีมอาวุโส กลุ่ม 5 (นสศ.) ณ สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จว.ส.ข.

Read More

พล.ต.เอกพันธ์ สุวรรณวิจิตร รอง ผอ.รมน.ภาค 4 ขับเคลื่อนโครงการไทยนิยมยั่งยืน พื้นที่ จ.กระบี่ และ

12 มีนาคม 2018

ในห้วงวันที่ 8 มี.ค.61 พล.ต.เอกพันธ์  สุวรรณวิจิตร  รอง ผอ.รมน.ภาค 4 และคณะ เข้าสังเกตุการณ์ การจัดเวทีขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล  ณ ศาลาเอนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน บ้านปลายวา ม.2 ต.เหมาะ อ.กะปง จว.พ.ง.  โดยมีนายอำเภอกะปง และคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับอำเภอ และตำบล เข้าร่วมการจัดเวทีการขับเคลื่อนฯ และผู้นำท้องถิ่น ประชาชนในพื้นที่ประมาณ 100 คน

Read More

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ภาคใต้

12 มีนาคม 2018

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ภาคใต้ โดยมี พล.ท.ปิยวัฒน์  นาควานิช มทภ.4 พร้อมด้วยข้าราชการ ผู้แทนจากสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา ทภ.4 ในพื้นที่ เฝ้ารับ-ส่ง เสด็จฯ

Read More

มทภ.4 ร่วมชมการแข่งขันกีฬา ภายใน ทบ. และเยี่ยมให้กำลังใจนักกีฬา ทภ.4

12 มีนาคม 2018

เมื่อวันที่ 10 มี.ค.61 พล.ท.ปิยวัฒน์ นาควานิช มทภ.4/ผอ.รมน.ภาค 4  ร่วมชมการแข่งขันกีฬาภายใน ทบ. ครั้งที่ 68 ณ สนามแข่งขันต่างๆ พร้อมทั้งเยี่ยมให้กำลังใจนักกีฬาเทนนิส ตระกร้อลอดห่วง และแบดมินตัน ของทีม ทภ.4 ซึ่ง มทภ.4 ได้กล่าวชื่นชมและให้กำลังใจกับนักกีฬาทุกคน ซึ่งผลแพ้ชนะนั้นไม่ใช่สิ่งสำคัญ แต่ความรักความสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย จะเป็นสิ่งสำคัญที่สุด

Read More

รอง มทภ.4 ติดตามการปฏิบัติงาน การแข่งขันกีฬา ทบ. ครั้งที่ 68

12 มีนาคม 2018

พล.ต.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ รอง มทภ.4 เป็นประธานการประชุมติดตามการปฏิบัติงานระหว่างการแข่งขันกีฬาภายในกองทัพบก ครั้งที่ 68 เพื่อรับทราบปัญหาข้อขัดข้อง เพื่อปรึกษาหารือหาปฏิบัติต่อไป ณ กองอำนวยการจัดการแข่งขันฯ สโมสรใหม่ มทบ.42 โดยมีหน.กลุ่มนักกีฬาทั้ง 8 กลุ่ม และคณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันเข้าร่วมประชุม

Read More

รองผู้บัญชาการทหารบก ประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬากองทัพบกครั้งที่ 68

12 มีนาคม 2018

พลเอกสสิน ทองภักดี รองผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬากองทัพบกครั้งที่ 68 ณ สนามกีฬาจิระนคร อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา วันที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 น. พลเอกสสิน  ทองภักดี รองผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน กองทัพบกครั้งที่ 68 ณ สนามกีฬาจิระนคร  อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมี พลโทปิยวัฒน์  นาควานิช แม่ทัพภาคที่

Read More

รองโฆษกกองทัพบก เชิญชวนร่วมชมและเชียร์กีฬา ทบ. ครั้งที่ 68 ที่ จ.สงขลา

14 กุมภาพันธ์ 2018

พ.ท.หญิงนุสรา วรภัทราทร รองโฆษกกองทัพบก เชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวไทย ร่วมชมและเชียร์กีฬากองทัพบก ครั้งที่ 68 ที่ จ.สงขลา โดยกองทัพภาคที่ 4 ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ในห้วงวันที่ 9-14 มี.ค.61

Read More

กลุ่มผู้ต้องการโรงไฟฟ้า รวมตัวยื่นหนังสือ สนับสนุนการก่อสร้างโรงไฟฟ้ากระบี่

14 กุมภาพันธ์ 2018

เมื่อ 13 ก.พ. 61 กลุ่มผู้สนับสนุนโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ ประมาณ 80 คน นำโดย นายฐานิตย์ เอ่งฉ้วน ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน อ.เหนือคลอง จว.ก.บ.และ นายกิจจา ทองทิพย์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๓ ต.ปกาสัย อ.เหนือคลอง จว.ก.บ. ได้เดินทางมารวมตัวกันที่หน้าที่ว่าการอำเภอเหนือคลอง เพื่อยื่นหนังสือแถลงการณ์ถึง นรม. ผ่าน นายอำเภอเหนือคลอง เรื่องขอให้รัฐบาลฟังเสียงส่วนใหญ่ของคนกระบี่ ที่สนับสนุนให้มีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ โดยมี นายไพรัตน์ ทับชุม นายอำเภอเหนือคลอง

Read More

มทภ.4 เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าการเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬาภายในกองทัพบก ครั้งที่ 68

14 กุมภาพันธ์ 2018

เมื่อ 14 ก.พ.61 พล.ท.ปิยวัฒน์  นาควานิช มทภ.4 เป็นประธานการประชุมติดตามความคืบหน้าการเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬาภายในกองทัพบก ครั้งที่ 68  โดยมีผู้รับผิดชอบในส่วนต่างๆ 12 ฝ่ายเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม มทบ.42 ค่ายเสนาณรงค์ อ.หาดใหญ่ จว.ส.ข. สำหรับความคืบหน้าการจัดการแข่งขัน ถึงปัจจุบันทุกส่วนมีความพร้อมแล้ว กว่า ร้อยละ 90 โดยในวันที่ 28 ก.พ.61 ทภ.4 จะเปิดการแถลงข่าวการจัดการแข่งขันอย่างเป็นทางการ ณ กองบัญชาการกองทัพบก

Read More